Uudised

Uudised

Ootame teid tervise ja heaolu infotundi: "Tervist edendav töökoht"
2024-05-29 10:25:00

Seekordsel kohtumisel 18.juunil kell 10.00 - 11.30 Zoom keskkonnas oleme keskendunud töökoha tervisedenduse teemadele. Räägime „Tervist edendav töökoht“ märgisest, tööandjad jagavad oma kogemusi töökeskkonnas tehtust. Meiega jagavad infot Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Tööinspektsiooni (TI) spetsialistid ning kogemusi jagavad tööandjad.

 

Tervise edendamine töökohal on turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ja valikuid soodustava keskkonna kujundamine. Tervisedenduse raames tegeletakse mitmete valdkondadega töötajate vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise hoidmisel ja edendamisel, näiteks tasakaalustatud toitumise, liikumisaktiivsuse edendamise, tubakast loobumise toetamisega, vaimset tervist toetava töökorralduse tagamisega töökohal.

„Tervist edendav töökoht“ märgise väljaandmise eesmärk on tunnustada organisatsioonide järjepidevat panustamist oma töötajate tervisesse ja heaolusse. Märgist anname välja koostöös Tööinspektsiooniga ning hindamine toimub mitme asutuse koostöös. Esimesel aastal olid hindamisel kaasatud peale TAI ja TI ka Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond.

Veebikohtumised on tasuta, registreerunutele edastatakse osalemiseks veebilink. Registreerudes on võimalik esitada ka küsimusi ettekandjatele. Küsimusi on võimalik edastada ka kuni 14. juunini maiu.veltbach@tai.ee. Registreerimine 14. juunini SIIN.

„Tervist edendav töökoht“ märgise kohta saad lugeda rohkem: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tookohal/tet-margis

Foto: Freepik.com

eu