Uudised

Uudised

36. "Mino Võromaa“ võistlus
2023-02-06 17:53:00
Võro Instituut om kuulutanu vällä vahtsõ, järekõrran 36. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ „Mino Võromaa“. Tähtaig om 5. urbõkuu päiv (5.03.2023) ja töid oodõtas e-posti aadrõssi kaile.kabun@wi.ee pääle.

Võistlusõlõ oodõtas kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast, a kimmäle või kirota ka vabal teemal.

36. võistlusõ teema omma:

1. Mink üle ma naara
2. Olli ku Kuu päält alla sadanu
3. Sõast ja rahust
4. Minkast mõtlõs kärbläne saina pääl
5. Meil om neli aastaaigo
6. Mullõ miildüs (mille?) … maik

Inämb teedüst saa: aile.kabun@wi.ee,">kaile.kabun@wi.ee, 525 3215.

36. „Mino Võromaa“ võistlus

Võru Instituut on kuulutanud välja uue, järjekorras 36. laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistluse „Mino Võromaa“. Tähtaeg on 5. märts, töid oodatakse e-posti aadressil kaile.kabun@wi.ee.

Võistlusele oodatakse igasuguseid kirjatöid: jutte, luuletusi, naljajutte, näitemänge, kahekõnesid, mõtisklusi, laule jne. Tänavu saavad lapsed ja noored valida kuue teema hulgast, aga kindlasti võib kirjutada ka vabal teemal.

36. võistluse teemad on:

1. Mink üle ma naara
2. Olli ku Kuu päält alla sadanu
3. Sõast ja rahust
4. Minkast mõtlõs kärbläne saina pääl
5. Meil om neli aastaaigo
6. Mullõ miildüs (mille?) … maik

Rohem infot saab: kaile.kabun@wi.ee, 525 3215.

eu