ÜHISNÄDAL KUTSUB TAAS KAASA LÖÖMA!

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba neljandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal kodanikupäeva lähistel. 2015. aastal viidi üle Eesti Ühisnädala raames läbi 227 sündmust, millest võttis osa enam kui 11 700 inimest. Selleaastase nädala teemaks on „Hooliv inimene – hooliv ühiskond".

Põlvamaa Ühisnädala sündmused saavad avalöögi laupäeval, 19. novembril, mil toimub Lüübnitsa külakeskuses koostööpäev „Käsitööühingust sotsiaalseks ettevõtteks". Koostööpäevale ootame käsitööga tegelevaid ja loomeettevõtlust planeerivaid inimesi ning ühinguid.

Kolmapäeval 23. novembril kutsub Põlva Maakonna Spordiliit maakonna spordiklubide eestvedajaid ja aktiivseid liikmeid Värskasse arengupäevale „Põlvamaa sport – kuidas edasi?"

24. novembril toimub noorte ideedekonkursi „Välgatus" raames töötuba „Ideede turg", millega soovime tekitada noortes suuremat huvi vabatahtliku töö ja uute algatuste vastu.

Neljapäeva õhtul ootab Põlvamaa Liikumine Kodukant maakonna külade esindajaid Himmastesse „Külavanemate ümarlauale", kus räägitakse kogukonna turvalisusest, planeeritakse edasisi tegevusi EV100 valguses ja arutletakse külade hetkeseisust.

Reede algab Maanteemuuseumis Postitee seminariga, kus tutvustatakse muu hulgas uut Postitee strateegiat ja arutletakse järgmise [eel]arvamusfestivali korraldamist.

Gümnaasiumi noored on oodatud südapäeval vabatahtlikku tööd tutvustavale infotunnile.

Nädala lõpetab tänuüritus, kus Põlva maavanem Igor Taro ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Kaido Kõiv annavad üle tänukirjad Põlvamaa 2016. aastal esile tõusnud mittetulundusühendustele, sädeinimestele ja vabatahtlikele.

Ühisnädala üritusi Põlvamaal toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja rahandusministeerium, Põlva Maavalitsus; koordineerib SA Põlvamaa Arenduskeskus.

Põlvamaa Ühisnädala sündmused leiab aadressilt www.uhisnadal.ee (info ja registreerimine). Jälgi ka Põlvamaa Arenduskeskuse Facebooki lehte, et sündmustega kursis olla!
 

Lisainfo:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee