MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit (POL) on asutatud 23. veebruaril 1994. aastal.

Põhikirja muudatuse järel 20.06.2003 on POL registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, registrikood 80190931.

POL tegutseb Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse alusel.

MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu eesmärgiks on kaasa aidata maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule, kultuuritraditsioonide säilitamisele omavalitsuste ühistegevuse ja koordineerimise kaudu.

Liidu liikmed on kõik maakonna 13 valda.

Liidu kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek, kuhu kuuluvad kõik vallavanemad ning volikogude esimehed. Liidu tööd juhib juhatus. Juhatuse esimees on ka ühtlasi omavalitsusliidu esimees. Igapäevatööd korraldab liidu büroo.

Liidul on oma eelarve. Liit saab oma tegevuseks vajalikud vahendid liikmemaksudest ja muudest tuludest.