« Tagasi

Kaheksas Põlvamaa ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist“

24. – 25. mail toimus Põlvamaa ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist" (KEAT), millest võttis osa ligi 150 õpilast. Laagrile eelnes veebruarist kuni maini ohutusteemasid käsitlev programm koolides. Sellel aastal osales programmis 15 kooli ja laagrist võttis osa 13 kooli. Koolis valiti programmi lõpetavasse laagrisse kuuendate klasside õpilaste seast välja kaheksa noort. KEAT programmiga soovitakse anda noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi ning kuidas rakendada neid läbi praktiliste tegevuste.

Laagri esimene päev algas traditsioonilise rivistuse ja tervitusega. Laagriülem Toomas Songi tutvustas laagri korralduslikku poolt ja päevakava. Rotatsiooni käigus läbisid koolide õpilaste meeskonnad erinevate organisatsioonide tegevuspunkte. Õpetajad tegutsesid Reet Külaotsa juhendamisel ning valmistasid tegevuspunktide lõpuks KEAT laagri lipu.

Õpilased said koolitustel õpitut laagris kinnistada, esimesel päeval olid teematubadena esindatud Päästeamet (pommigrupp), Kaitseliit, Maanteeamet, Keskkonnainspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet, raudteeohutuse ühendus OLE, Elektrilevi, Häirekeskus, Eesti Punase Risti Selts. Tagasiside lehti lugedes selgus, et kõik punktid meeldisid õpilastele. Toodi välja, et tegevused olid huvitavad, õpetlikud, oli võimalus ennast proovile panna, sai palju nalja ja oli lõbus.
Kui tegevuspunktid olid lõppenud, jätkasid Politsei- ja Piirivalveameti koerajuhid koerte demonstratsioonesinemisega. Koerte treenimine käib läbi mängu ja maiuse. Õpilased vaatasid suure huvi ja põnevusega koerte etteasteid ja tegutsemist. Mõned õpilased kaasati isegi esinemise käigus tegevustesse. Etteaste lõpus oli võimalus koeri silitada ja koos pilti teha.

Õhtuks oli planeeritud loovtööd teemal „Nuti võlud ja valud", mis jagunesid loosi teel alateemadeks – une arvelt internetis, minu e-koolikott, nutikas app ja küberkiusamine. Kõik koolid said suurepäraselt hakkama. Teemat tutvustati läbi laulu, luule, reklaamiklipina, väikse näitetükina jne. Õpilased lavastasid reaalsetest situatsioonidest sündinud olukordi. Korraldus meeskond otsustas premeerida Johannese Kooli õpilasi teemal nutikas app Eesti Tervisedenduse Ühingu poolt välja pandud auhinnaga.

Õhtu jätkus öökino „Moana" vaatamisega. Filmi ajal korraldas Päästeamet etteteatamata õpilastele ohuolukorra ehk nn evakuatsiooni. Siinkohal peab kindlasti veel palju tööd tegema ja meelde tuletama, kuidas ohuolukorras reageerida. Selle asemel, et suitsu täis ruumist lahkuda, pakkus osadele õpilastele pigem nalja ja soovi suitsu sees lustida.

Teisel päeval 25. mail toimus veeolümpia, kus pandi proovile meeskonnatöö, kiirus ja osavus. Võistluse käigus selgitati välja veeolümpias kolm esikohta. Esimese koha saavutas Värska Gümnaasiumi meeskond, teiseks tuli Tilsi Põhikool ja kolmanda koha sai Krootuse Põhikool. Õpilaste arvates oli veeolümpia üks vahvamaid tegevusi, mis tekitas tõelist elevust ja meeldis kõigile väga.

Päeva teises pooles said õpilased lühikoolituse liiklusohutusstendidel: pöörlev auto, kaldtee- turvavöö-, peatoe- ja kokkupõrke kaalustend. Igal soovijal oli võimalus stendil "Pöörlev auto" tunnetada turvavöö kaitset. Ühe teemana tutvustati Päästeameti poolt troonide tööd. Õpilastele anti ülesandeks moodustada murule sõna nt KEAT, VESI, 112 jne, mida troon filmis. Hiljem said õpilased sooritust jälgida YouTubeśt. Nii veeolümpia kui ka troonide töötoa tegevust on võimalik soovi korral kordusena vaadata kasutada YouTubeś otsingusõna Valgemetsa KEAT. Fotod on leitavad facebookis maavalitsuse tervisetoa lehelt.

KEAT koolituse ja laagri läbinud õpilane oskab kaitsta end ja aidata teisi, tagades sealjuures ka ohutuse. Täname kõiki KEAT laagris osalejaid koole (Tilsi Põhikool, Saverna Põhikool, Värska Gümnaasium, Ruusa Põhikool, Mooste Põhikool, Põlva Kool, Krootuse Põhikool, Räpina Ühisgümnaasium, Vastse-Kuuste Kool, Kanepi Gümnaasium, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, Kauksi Põhikool, Fr Tuglase nimeline Ahja Kool). Suured tänud korraldusmeeskonna liikmetele korralduse ja organiseerimise eest (Päästeamet, Maanteeamet, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon, Eesti Punane Risti, Eesti Tervisedenduse Ühing). Täname koostööpartnereid (Häirekeskus, Elektrilevi OÜ, Autosõit OÜ, Põlva Spordikool, Lighting Desting OÜ). Projekti finantseeriti Eesti Haigekassa eelarvest.

7-8. juunil toimub üleriigiline KEAT laager Jõgevamaal, kuhu pääsesid Põlvamaad esindama Vastse-Kuuste Kooli meeskond.


Lisainfo:
Kaire Zopp
tervisedenduse peaspetsialist
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8932
E-post: kaire.zopp@polva.maavalitsus.ee