Kohaliku omavalitsuse teavitamine probleemist

  • märgi kaardil topeltklõpsuga probleemi asukoht (näit prügi metsa all, ohtlik rajatis, tänavavalgus ei põle jms)
  • kirjuta lühike selgitus
  • võimalusel lisa foto
  • sisesta oma kontaktandmed, siis saab omavalitsus vajadusel küsida täpsustusi või anda tagasisidet. Teate koopia saadetakse ka sinu e-postile.

Süsteem edastab sinu teate automaatselt õigele kohalikule omavalitsusele. Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul tagasisidet ei anta.

Rakendus võimaldab vaadata viimase paarikümne päeva jooksul edastatud teateid.

Lisainfo rakenduse ja mobiiliäp kohta.

Lisa teade

Lisa fail
Faili lisamiseks tõmba see siia
Text to Identify