Põlva maakonnas valitakse kalendriaasta võistlustulemuste põhjal spordiaasta parimad järgmistes kategooriates:

* Aasta neiu
* Aasta noormees
* Aasta naine
* Aasta mees
* Aasta seenior
* Aasta  noorte võistkond
* Aasta täiskasvanute võistkond
* Aasta treener

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. detsember 2017.a. aadressil Kesk 20, 63308 Põlva või e-postiga polvasport@gmail.com

Maakonna spordiaasta parimate konkursil saavad kandideerida sportlased, treenerid ja võistkonnad, kes esindavad Põlva maakonna klubi. Hooaja (aasta) keskel üleminekul teise klubisse arvestatakse tulemusi kuni üleminekuni (sama kehtib ka ületulekul). Noorsportlaseks loetakse neiu-noormees, kes tulemuse saavutamisel oli mitte vanem kui 20-aaastane, st 1997.aastal ja hiljem sündinud. Veteranide vanuseklassis naistel-meestel ühine arvestus, naised alates 35. eluaastast, mehed alates 40. eluaastast. Iga sportlane kandideerib ainult oma kategoorias.

Tingimused:
* Spordiklubide esindajad esitavad spordiliidule igas kategoorias kuni kaks kandidaati;
* Iga kandidaadi kohta esitatakse  kuni viis parimat sportlikku tulemust;
* Aasta sportlaste valimisel arvestatakse esitatud kandidaadi poolt ametlikul tiitlivõistlusel (OM, MM, EM, MK, EK, Eesti MV, Eesti KV) saavutatud kohti ja tulemusi. Lisainformatsioonina koht Eesti  jooksvas edetabelis, kuuluvus rahvuskoondisesse, muu oluline alale iseloomulik informatsioon.

Parimate valimistel saavad osaleda kõikide Põlvamaa spordiklubide esindajad, Põlvamaa OVL esindaja ja maavanem. Samuti saavad parimate selgitamisel osaleda kõik inimesed, andes oma hääle internetis koostatud hääletuskeskkonna kaudu.
E-hääletus kestab 13.detsembri kella 23.59-ni. Põlvamaa 2017.spordiaasta parimad selguvad  teisipäeval, 14.detsembril algusega kell 15 Põlva Maavalitsuse saalis toimuval valimiskoosolekul.

Spordiaasta parimate väljaselgitamise süsteem: klubide poolt esitatud kandidaatide hulgast valitakse ning kantakse arvamuslehele igas kategoorias kolm kandidaati. Avaliku küsitluse (e-hääletuse) tulemusel tekkinud paremusjärjestuse alusel kantakse, analoogselt klubide hääletusega, arvamuslehele igas kategoorias kolm kandidaati.

Esikoht annab 3 punkti, teine 2 punkti, kolmas 1 punkti. Kõige rohkem punkte kogunu tunnistatakse aasta sportlaseks /treeneriks/ võistkonnaks. Punktide võrdsuse korral tunnistatakse aasta parimaks kandidaat, kes kogub enam paremaid kohapunkte.

Valijate (klubide ja e-hääletuse) arvamused esitatakse avalikult valimiskoosolekul.

Autasustatakse iga  kategooria  parimat.

Aasta sportlaste, treeneri ja võistkonna valimised korraldab  Põlva Maakonna Spordiliit.