Põlvamaa hariduspreemiad

Tunnustuskonkurss "Eestimaa õpib ja tänab" 

Põlvamaa aasta õpetajad valitakse üleriigilise tunnustusürituse "Eestimaa õpib ja tänab" esildistest. Maakonna aasta õpetajaid tunnustatakse Põlvamaa õpetajate augustifoorumil, üleriigilised laureaadid ja nominendid kuulutatakse välja üleriigilisel Aasta Õpetaja Galal. 

Täiskasvanud õppija, koolitaja, organisatsiooni ja omavalitsuse tunnustus

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikku organisatsiooni, aasta õpitegu ja aasta raamatukogu. Tunnustusürituste eestvedajaks on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS.

Täpsem info ja kandidaatide esitamine

Eelmistel aastatel maakondliku tunnustuse pälvinud

2021

Aasta lasteaiaõpetaja - Põlva Lasteaed Lepatriinu õpetaja Anne Vanahans
Aasta klassiõpetaja - Krootuse Põhikooli õpetaja Hele Luht.
Aasta klassijuhataja - Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja Külliki Arjokesse
Aasta põhikooli aineõpetaja -  Krootuse Põhikooli õpetaja Helle Jaaska
Aasta gümnaasiumiõpetaja - Põlva Gümnaasiumi õpetaja Veronika Grigorjev
Aasta kutseõpetaja - Räpina Aianduskooli õpetaja Andres Niinemäg
Põlvamaa aasta tugispetsialist - Põlva Gümnaasiumi tugispetsialist Ülle Laumets
Põlvamaa aasta huvialaõpetaja -  Räpina ja Põlva Muusikakooli õpetaja Margot Suur
Põlvamaa aasta õppeasutuse juht - Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi
Põlvamaa aasta hariduse sõber - Eesti Maanteemuuseum.

 

2020

Aasta lasteaiaõpetaja - Jaanika Kivi
Aasta klassiõpetaja - Anneli Huuse
Aasta klassijuhataja - Aime Sabre
Aasta põhikooli aineõpetaja - Ivi Luht
Aasta huvialaõpetaja - Riivo Jõgi
Aasta tugispetsialist - Maive Torop
Aasta õppeasutuse juht - Ave Kikas

2019

Aasta lasteaiaõpetaja - Ülle Galka (Räpina Lasteaed Vikerkaar)
Aasta klassiõpetaja - Sigrit Mallene (Krootuse Põhikool)
Aasta põhikooli aineõpetaja - Karin Valdas (Krootuse Põhikool)
Aasta klassijuhataja - Ege Kostõgov (Tilsi Põhikool)
Aasta gümnaasiumiõpetaja - Merle Pintson (Põlva Gümnaasium)
Aasta tugispetsialist - Viive Kanarik (Räpina Lasteaed Vikerkaar)
Aasta hariduse tegu - Õuesõppetegevused - loodus kui kõige täiuslikum õpikeskkond tänapäeva inimesele (Räpina Lasteaed Vikerkaar)
Aasta hariduse sõber - Kaupo Kaskla (Põlva Lasteaed Pihlapuu hoolekogu esimees)

2018

Aasta lasteaiaõpetaja - Nele Risttee (Põlva Lasteaed Pihlapuu)
Aasta klassiõpetaja - Kersti Kõiv (Põlva Kool)
Aasta põhikooli aineõpetaja - Siiri Hommik (Vastse-Kuuste Kool)
Aasta klassijuhataja - Sigrid Mallene (Krootuse Põhikool)
Aasta gümnaasiumiõpetaja - Kaia Tamm (Põlva Gümnaasium)
Aasta tugispetsialist - Anne Nukk (Põlva Roosi Kool)
Aasta õppeasutuse juht - Alo Savi (Põlva Gümnaasium)
Aasta hariduse sõber - Saima Salomon (AS Põlva Haigla Rehablitatsioonikeskus ja taasturavi osakond)

2017

Aasta lasteaiaõpetaja - Sirje Jürgenson (Põlva lasteaed Lepatriinu)
Aasta klassiõpetaja - Aili Siitoja (Friedebert Tuglase nim Ahja Kool)
Aasta põhikooli aineõpetaja - Edith Saks (Kanepi Gümnaasium, muusika)
Aasta klassijuhataja - Eda Tarend (Kanepi Gümnaasium)
Aasta gümnaasiumiõpetaja - Anneli Jõgela (Värska Gümnaasium)
Aasta suunaja - Veronika Grigorjev (Põlva Kool)
Haridusasutuse aasta tegu - loodusainetele keskenduv projekt „Mina ja atmosfäär" (Kanepi Gümnaasium)
Aasta hariduse sõber - Reno Olle (Põlva tantsuklubi Maarja)

2016

Aasta lasteaiaõpetaja - Svetlana Roht (Põlva Lasteaed Lepatriinu)
Aasta lasteaiaõpetaja - Ulvi Stanevitš (Mammaste lasteaed ja kool)
Aasta klassiõpetaja - Ülla Rebane (Friedebert Tuglase nim Ahja Kool)
Aasta põhikooli aineõpetaja - Malle Mägi (Vastse-Kuuste Kool)
Aasta klassijuhataja - Tiina Villako (Põlva Ühisgümnaasium)
Aasta gümnaasiumiõpetaja - Jaanus Meitus (Räpina Ühisgümnaasium)
Aasta õppeasutuse juht - Rita Punning (Krootuse Põhikool)
Aasta suunaja - Airene Vaike Kumari (Põlva Ühisgümnaasium)
Haridusasutuse aasta tegu - Märka head! (Friedebert Tuglase nim Ahja Kool)
Aasta hariduse sõber - Vahur Vaasa

eu