Uudised

Põlvamaa otsib Aasta Ema

Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Naiskodukaitse Põlva ringkonna ja Kodutütarde Põlva ringkondadega kuulutab välja konkursi Põlvamaa Aasta Ema leidmiseks.

Aunimetus antakse emale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud ja kes on perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool kodu.

Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik.

 Kandidaadi võib esitada üksikisik, omavalitsus ja organisatsioon.

Taotluses tuleb märkida:

  • kandidaadi nimi
  • postiaadress
  • sünniaeg
  • laste arv (võimalusel ka vanused)
  • tunnustamise põhjendus ning kandidaadi lühiiseloomustus
  • ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed
  • Võimalusel lisada ka mõned fotod kandidaadi tegevusest, hobidest, perega koosolemisest vms.

Taotlus tuleb esitada vabas vormis Naiskodukaitse Põlva ringkonnale aadressil Võru tn. 3 või e-postiga karin.kivi@naiskodukaitse.ee . Märgusõna „Põlvamaa Aasta Ema“

Taotluste esitamise tähtaeg: 23.aprill 2023.

 

eu