Uudised

Alates 1. märtsist on avatud KOP-i kevadine taotlusvoor

Põlvamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et alates tänases, 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

KOP-i eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;

meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta  meetmes „Kogukonna areng“ on 2500 eurot  ja meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ on 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 1. aprillini kell 16.30. E-toetuse süsteemi kasutajaks saab end registreerida: https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Programmi määrus, meetmete taotlus- ja eelarvevormid, hindamismetoodika ja muud abimaterjalid on leitavad Põlvamaa portaalis aadressil: http://www.polvamaa.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi, programmi määrust ning e-toetuste keskkonda tutvustav infopäevad toimuvad elektrooniliselt:

Teisipäev, 7. märts kell 14.00
https://us02web.zoom.us/j/84903312459?pwd=QnVqL0hwQmY1TDY5UmI1c290eVYwZz09

Kolmapäev, 8. märts kell 10.00
https://us02web.zoom.us/j/85207502523?pwd=UkJ5NDVHTFFjUEI0cXFNUE4vMHNKUT09

Esmaspäev 13. märts kell 14.00 (venekeelne)
https://us02web.zoom.us/j/86501209843?pwd=Qmd6blFOTkdTaGNmRHFpRlJ0UGJjQT09

Teisipäev, 14. märts kell 17.00
https://us02web.zoom.us/j/88972603846?pwd=U1M1SGVrN1J5MDhPZmFtVTF0ZWJqZz09


Lisateave:

Eve Neemsalu
tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: +372 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee

Kaisa Tammoja
mittetulundusühenduste konsultant
tel +372 510 9433
kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu