Naiskodukaitse Põlva ringkond koostöös Põlva maavalitsustega korraldab konkurssi Põlvamaa aasta isa leidmiseks.

Aunimetus antakse isale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last. Aasta isa on oma töös pädev ja tunnustatud ning perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool kodu. Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2014. Kandidaate saavad esitada kõik, nii üksikisikud kui ka asutused ja ühingud.

Kandidaadi esitamisel tuleks ära märkida:
• kandidaadi nimi;
• elukoht;
• sünniaeg;
• laste arv (võimalusel ka vanused);
• tunnustamise põhjendus ning kandidaadi lühiiseloomustus;
• ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Vabas vormis taotluse palume saata Naiskodukaitse Põlva ringkonnale aadressil Võru 3, Põlva 63 308 või e-postiga karin@naiskodukaitse.ee. Märgusõnaks on "Põlvamaa aasta isa".

"Põlvamaa aasta isa 2014" valib saabunud ettepanekute põhjal välja komisjon, mille kinnitab Naiskodukaitse Põlva ringkond. Põlvamaa aasta isa valimise patrooniks on Põlva maavanem. Aasta isa kuulutatakse välja pidulikul isadepäeva tähistamisel, kuhu kutsutakse kõik nominendid.

Isadepäeva tähistamise eesmärgiks on juhtida tähelepanu meeste rollile laste kasvatamisel ning väärtustada perekonda.


Lisainfo:
Karin Kivi
Naiskodukaitse inspektor
Tel: 717 9269
E-mail: karin@naiskodukaitse.ee