Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

Kodanikupäeval on Põlva maavalitsuse uksed kõigile avatud

Kodanikupäeval, 26. novembril on kõigil huvilistel võimalus tulla tutvuma maavalituse maja, inimeste ja asutuste tegevustega.

Vastse-Kuustes viidi ellu suurejooneline keskkonnaprojekt

Vastse-Kuuste valla kohalike inimeste eestvõttel sai teoks suurejooneline Leevijõe seisundi parandamise algatus, tänu millele on paranenud nii kohalike paisjärvede olukord kui ka kalade võimalused liikuda looduslikesse kudemispaikadesse.

Krootusel ootab tervisesportlasi valgustatud rada

Kõlleste valla elanike sportimisvõimaluste parandamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks jõuti novembri algul lõpule Orupedastiku virgestusala valgustuse paigaldamisega Krootusel.

Värskas avati rekonstrueeritud bussijaam ja turuplats

Vallavanem Raul Kudre tegi lühikese ülevaate bussijaama ja turuplatsi projekti vajaduse tekkimisest: "Väljaehitamise planeerimisega alustati 2013. aastal ning eesmärgiks oli kujundada Värska keskuse liikluskorraldus ohutumaks jalakäijatele, bussi pealt tulijatele, turuplatsil kaubitsejatele...

15. novembril toimub Põlvamaa vokaalansamblite žanripäev!

Vokaalansamblite päevale on tulemas lauljaid üle Põlvamaa: Laheda valla naisansambel „Laululust“ (juhendaja Heli Vestla), Ahja kultuurimaja naisansambel „Rukkirääk“ (juhendaja Elvine Käämer), Põlva meesansambel „Nostalgia“ (juhendaja Külvi Paide), Veriora valla vokaalansambel „Kadri“ (juhendaja...

Maailma piiratuim ressurss on tähelepanu!

6. novembril toimus taas juba traditsiooniks saanud Põlvamaa Noortekonverents, kuhu oli kogunenud noori üle terve Põlvamaa. Noored said konverentsil osaleda mitmetes aruteludes ja öelda, mida nemad arvavad. Konverentsil oli väljas ka omavalitsuste huvitegevuste minimess. Päev algas kolme tuntud...

Põlvamaal tunnustati noorsootöö valdkonna aasta inimesi ja tegusid

6. novembril toimunud noortekonverentsil tunnustati Põlvamaa noorsootöö valdkonna 2014. aasta inimesi ja tegusid.

Tervisedendajate riiklik tunnustamine

Sotsiaalministeerium kuulutab välja tervisedendajate riikliku tunnustamise Riikliku tunnustamisega soovitakse esile tõsta rahvastiku tervise arendamisse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, kelle algatustel on oluline mõju turvalise tervisesõbraliku elukeskkonna arendamisele ja...

Ukraina haridustöötajad on nädalasel visiidil Põlvamaal

3. novembril saabusid Põlvamaa sõpruspiirkonna Ukraina Tšernigotvi oblasti, Kulikovka rajooni haridustöötajad Põlvasse.

Värska Vallavalitsus jagas helkureid

30. oktoobril jagasid Värska Vallavalitsuse töötajad koos piirkondliku konstaabliga hommikustele koolitulijatele Värska valla vapiga helkureid.

Uuendamisel olev maakonna arengukava ootab parandus- ja täiendusettepanekuid

17. oktoobril algatas Põlvamaa Omavalitsuste Liit maakonna arengukava uuendamise. Arengukava tekstiline osa kehtib 2017. aastani, kuid tegevuskava kaotas kehtivuse 2013. aasta lõpuga. Uus arengu- ja tegevuskava koostatakse aastateks 2015-2020 ning sinna oodatakse ka Põlvamaa elanike, ettevõtete,...

Vastse-Kuustes said valmis hubased ruumid käsitööhuvilistele

24. oktoobril tähistas MTÜ Kultuuriselts Viruskundra Vastse-Kuustes vallamaja teisel korrusel tühjana seisnud ruumide kasutuselevõttu käsitöötoana.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt toetatavate kultuuriprojektide taotluste esitamise tähtaeg on 20. oktoober 2014!

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse poolt kinnitatud abikõlbulikud valdkonnad on: • laulu- ja tantsupeo protsessi kuuluvate kogu maakonda haaravate rahvakultuuri sündmuste korraldamine;

Põlva vald on Kagu-Eesti võimekaim omavalitsus

10. oktoobril esitles Geomedia värsket omavalitsuste võimekuse indeksi tabelit, kus Põlva vald seisab kõrgel 11. kohal. Põlvamaa valdadest on võimekuselt järgmised Räpina vald 79. ja Värska vald 98. kohal, Kagu-Eesti omavalitsustest Võru linn 50. kohal.

Tänati Põlvamaa ainesektsioonide juhte ja tervitati uusi õpetajaid

8. oktoobril tänasid maavanem Ulla Preeden ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe asetäitja Georg Pelisaar koolide ainesektsioonide juhte ja tervitasid sel õppeaastal õpetajaametis alustajaid.

Millised on Põlvamaa konkurentsieelised?

Möödunud nädalal, 2. oktoobril kogunesid maavalitsuse, omavalitsuste ja ettevõtete juhid ning spetsialistid maavalitsusse ühise laua taha, et arutada maakonna arengukava värskendamise ja uue regionaaltoetuse meetmega seonduvat.

Ahjal avati 1,3 km pikkune kergliiklustee

Ahja vallavanema Peeter Sibula tagasivaatel räägiti kergliiklustee vajalikkusest juba kümmekond aastat tagasi.

Anti üle Põlva valla hariduspreemiad

2. oktoobril tähistati Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses õpetajate päeva, kus anti üle tänavused Põlva valla hariduspreemiad.

Tänati laulu- ja tantsupeo Põlvamaa kollektiivide juhte

26. septembril vaadati veelkord tagasi XXVI üldlaulupeo ja XIX -tantsupeo perioodile ning tänati Põlvamaa tantsu- ja koorijuhte ning teisi abistajaid.

Põlvamaa kultuuri- ja raamatukogude töötajad kogunesid hooaja esimesele info- ja õppepäevale

24. septembril kogunes 35 Põlvamaa kultuuri- ja raamatukogude töötajat Põlva Maavalitsusse hooaja esimesele info- ja õppepäevale. Seonduvalt Põlvamaa portaali kasutuskorra koostamise ja tutvustamisega olid päeva keskseteks teemadeks pressiteadete koostamine ja reklaamplakatite kujundamine.
Näitan: 461-480
Elemente lehe kohta 20
of 26