Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

Oodatakse kandidaate Põlvamaa teenetemärkidele

Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootavad 1. veebruariks 2015 taotlusi maakonna teenetemärkidele.

Aprillis toimub I Kõlleste rattamaraton – Allan Oras CUP 2015

25. aprill toob Kõllestesse kokku kõik rattasõbrad, kuna aset leiab rattamaraton Allan Oras CUP 2015. Korraldada omanimeline võistlus on olnud jalgrattasportlase Allan Orase ammune plaan.

Arutleti Roosi kooli riikliku rahastamisvõimaluse üle

23. jaanuaril arutlesid maavalitsuse, kohalike omavalitsuste ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad Roosi kooli edasiste rahastamisvõimaluste üle.

Lastekaitse tugevdamine vajab nii riigi kui kohaliku omavalitsuse panuse suurendamist

Neljapäeval, 22. jaanuaril kogunesid maavalitsuse ja omavalitsuste esindajad sotsiaalministeeriumi lastekaitse ja -hoolekande arengute teemalisele infopäevale. Kokkusaamisel räägiti uuest lastekaitseseadusest ning algava Euroopa Liidu finantsperioodi lastekaitsega seotud toetusmeetmetest.

Eesti sai juurde ühe kultuuripealinna - lõõtsapealinn Põlva

Muusika-aasta avaüritus Põlvas oli laupäeval, 17. jaanuaril toimunud kontsert-õpituba Avatud Lõõtsad, kus Põlva krooniti Eesti lõõtsapealinnaks.

Põlvast saab 17. jaanuaril Eesti lõõtsapealinn

Põlvas avatakse Muusika-aasta 2015 kontserdiga Avatud Lõõtsad, mis toimub 17. jaanuaril ja kus Põlva kuulutatakse Eesti lõõtsapealinnaks.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastusotsus sõidutab Põlvamaa põhikoolide õpilased käesoleva aasta kevadel ja sügisel loodusõpperetkedele

Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Keskkonnaameti ja KIK-ga viib läbi projekti, mille eesmärk on pakkuda Põlvamaa põhikoolide õpilastele võimalust osaleda keskkonnahariduslikes õppeprogrammides. Nende kaudu saavad õpilased tutvuda ökoloogilise tasakaalu jt keskkonda puudutavate teemadega ning...

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kinnitas uuendatud maakonna arengukava aastateks 2015-2020

Põlva maakonna arengukava 2011-2017 muutmine algatati Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkoosoleku 17.10.2014 otsusega eesmärgiga uuendada arengukava tekstilise osa statistikat, täiendada seda vastavalt tehtud ettepanekutele, sõnastada selgemalt Põlva maakonna prioriteedid ning värskendada...

Põlvamaa 2014. aasta spordi- ja kultuuripreemiad

9. jaanuari õhtul autasustati Mooste Folgikojas Põlvamaa aasta silmapaistvamaid maakonna kultuuri- ja sporditegelasi.

Oodatakse kandidaate Põlvamaa teenetemärkidele

Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootavad 1. veebruariks 2015 taotlusi maakonna teenetemärkidele.

Põlva kuulutatakse 2015. aastal Eesti lõõtsapealinnaks

Põlvas on viimasel aastakümnel tehtud palju tööd Eesti rahvusliku lõõtspillitraditsiooni edasikestmiseks: Põlvas saab õppida lõõtspilli mängima ja seda valmistama, populariseeritakse lõõtspillimuusikat, kogutakse lõõtspillipärandit, väärtustatakse lõõtspillimeistrite osa rahvuskultuuris ning...

Selgusid viisakoordinaatori 2015. aasta I poolaasta vastuvõtuajad Põlvamaal

Põlva Maavalitsus  - 5. ja 19. jaanuar; 2. ja 16. veebruar; 2. ja 16. märts; 6. ja 20. aprill; 4. ja 18. mai; 1. ja 15. juuni; kell 08.00 Mikitamäe Vallavalitsus  - 5. ja 19. jaanuar; 2. ja 16. veebruar; 2. ja 16. märts; 6. ja 20. aprill; 4. ja 18. mai; 1. ja 15. juuni; kell...

Maakonna liikluskomisjon kogub infot liiklusohtlikest kohtadest

Teisipäeval, 16. detsembril kogunes maavanema juures esmakordselt Põlva maakonna liikluskomisjon. Esimesel kohtumisel räägiti maakonna liiklusohutusest üldisemalt, komisjoni töökorraldusest ja esialgsetest tegevusplaanidest.

Põlvamaa koolinoorte tantsupäeval tutvustati erinevate maade rahvatantse

27. novembril toimus Põlva kultuuri- ja huvikeskuses Põlvamaa koolinoorte tantsupäev. Tantsupäeval osales kuus Põlvamaa koolide rahvatantsurühma, ühtekokku 120 tantsijaga. Koolinoorte tantsupäev pakkus osalejatele nii tantsurõõmu, uusi teadmisi kui ka intensiivset treeningut.

Maakonna turvalisuse tagamiseks tuleb teha koostööd

Teisipäeval, 2. detsembril toimunud Põlvamaa siseturvalisuse seminaril arutasid politsei, pääste, kaitseliidu, veterinaarameti, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuse esindajad koostöövõimalusi turvalisema elukeskkonna tagamiseks.

Võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursi võitis Alo Ritsing

29. novembri õhtul anti Kanepi Seltsimajas Kanepi segakoori 130. juubeli kontserdil üle võrukeelsete koorilaulude ja -seadete konkursi preemiad ja tänati kõiki konkursist osavõtjaid. Konkurss on mõeldud rikastamaks võrukeelset koorilauluvara ja leidmaks repertuaari tulevastele omakeelsetele...

Kodanikupäeval on Põlva maavalitsuse uksed kõigile avatud

Kodanikupäeval, 26. novembril on kõigil huvilistel võimalus tulla tutvuma maavalituse maja, inimeste ja asutuste tegevustega.

Vastse-Kuustes viidi ellu suurejooneline keskkonnaprojekt

Vastse-Kuuste valla kohalike inimeste eestvõttel sai teoks suurejooneline Leevijõe seisundi parandamise algatus, tänu millele on paranenud nii kohalike paisjärvede olukord kui ka kalade võimalused liikuda looduslikesse kudemispaikadesse.

Krootusel ootab tervisesportlasi valgustatud rada

Kõlleste valla elanike sportimisvõimaluste parandamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks jõuti novembri algul lõpule Orupedastiku virgestusala valgustuse paigaldamisega Krootusel.

Värskas avati rekonstrueeritud bussijaam ja turuplats

Vallavanem Raul Kudre tegi lühikese ülevaate bussijaama ja turuplatsi projekti vajaduse tekkimisest: "Väljaehitamise planeerimisega alustati 2013. aastal ning eesmärgiks oli kujundada Värska keskuse liikluskorraldus ohutumaks jalakäijatele, bussi pealt tulijatele, turuplatsil kaubitsejatele...
Näitan: 441-460
Elemente lehe kohta 20
of 25