Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

Põlvamaa tähtsündmuste korraldajad tegelevad ühisturunduse ja Rohelisema märgi toodete tutvustamisega

Põlvamaa Omavalitsuste Liit (POL) kinnitas möödunud aasta lõpul otsuse, millega on Põlvamaal ametlikult viis tähtsündmust. Sellega seonduvalt asuti möödunud aasta lõpus tegelema nende sündmuste ühisturundusega, mis hõlmab ka Põlvamaa tunnuslause turundamist ning Rohelisema märgi senisest...

Põlvamaa omavalitsusjuhid pühendasid üldkoosoleku eel mõne tunni tervisele

14. aprillil toimus Põlva Haigla ruumides Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tervisepäev, millele järgnes üldkoosolek.

21. aprillil toimub Eesti-Läti programmi 2014-2020 tutvustav infopäev

Seoses taotlusvooru avamisega korraldab Eesti-Läti programmi sekretariaat Eesti-Läti programmi 2014-2020 tutvustamiseks infopäeva, mis toimub 21. aprillil Tercare koolituskeskuses (Metsa 1, Põlva).

Eesti parim teenindaja töötab Räpinas

If P&C Insurance ASi Räpina esinduse ärikliendihaldur Annika Kalbus tuli üle-eestilise konkursi Parim teenindaja 2015 üldvõitjaks.

Põlvamaa Aasta Küla 2015 tiitli pälvis Taevaskoja küla!

Põlvamaa Aasta Küla 2015 konkursi võitja on Taevaskoja küla. Komisjon esitab Taevaskoja küla MTÜ Liikumine Kodukant Aasta Küla üleriigilisele konkursile.

Algab rahvahääletus "Põlva valla vaatamisväärsuste TOP 10"

Aprillikuu jooksul viivad Facebooki kommuuni "Meie Põlva" eestvedajad koostöös Põlva vallavalitsusega läbi rahvahääletuse, mille eesmärgiks on välja selgitada kümme kõige atraktiivsemat vaatamisväärsust Põlva vallas.

Alates 30. märtsist on avatud hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse programm on suunatud Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele ja laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

Põlvamaa kultuuri- ja raamatukogude töötajatele toimus reklaamide kujundamise ja uudiste koostamise teemaline koolitus

Märtsikuu koolivaheajal kogunesid Põlvamaa kultuuri- ja raamatukogude töötajad praktikakoolitusele, mille eesmärgiks oli parendada nende oskusi reklaampostrite kujundamisel ning uudiste koostamisel.

Omavalitsused saavad viis miljonit eurot kergliiklusteede rajamiseks

Siseministeeriumi kergliiklusteede toetusskeemist saavad 16 kohalikku omavalitsust ühtekokku viis miljonit eurot uute kergliiklusteede rajamiseks. Põlvamaal saavad toetust Põlva, Räpina ja Vastse-Kuuste vald.

Veriora Vallavalitsus võtab tööle vallasekretäri

Tööülesanded: vallakantselei juhtimine; vallavolikogu ja –valitsuse istungite materjalide ettevalmistamine; õigusaktide eelnõude vastavuse kontrollimine kehtestatud nõuetele nii sisu kui vormi poolest; vallavolikogu ja –valitsuse õigusalase nõustamise ja teenindamise...

Viisakoordinaator alustab viisataotluste vormistamist

VF konsulaarametnikud nõuavad taotluspaketis nimekirja kandmise aluseks olnud dokumentide koopiaid, mistõttu viisataotluste vormistamine vastuvõttudel võtab nüüd rohkem aega. Võimalusel aja kokkuhoiu mõttes võiksid ankeedid olla juba täidetud ja nõuetekohaselt välja trükitud ning fotod kleebitud...

Et kodu oleks kindlus igale ühele!

Möödunud aastal sai Eestis tulekahjus kannatada või hävis ligi 1000 kodu, tulekahjudes sai surma 54 inimest, neist 45 hukkus kodus. Peamisteks tulekahjude tekkepõhjusteks olid hooletus lahtise tulega, hooldamata küttesüsteem või selle vale kasutamine, rikked elektrisüsteemis või -seadmetes ja...

Noor Meister 2015 floristika erialal võidutsesid Räpina Aianduskooli õppurid

Nädalavahetusel toimunud kutsehariduse aasta tippsündmusel Noor Meister 2015 selgitati välja Eesti parimad noored meistrid 25 erialal. Võistlustel osales ligi 350 Eesti kutsekoolide õpilast, korraldajate hinnangul külastas suursündmust 11 000 inimest.

Põlvamaa omavalitsused kehtestavad kohalikele teedele koormuspiirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid oluliselt nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes on omavalitsused hakanud kohalikel teedel piirama raskete sõidukite liiklemist.

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi turismiinfo konsultandi vaba ametikoha täitmiseks

Põlvamaa Turismiinfokeskuse turismiinfo konsultandi peamised tööülesanded on: turismiinfo kogumine, kontrollimine ja korrastamine riiklikus turismiinfosüsteemi spetsialistikeskkonnas; turismiinfo edastamine infost huvitatud isikutele; statistiliste andmete kogumine ja...

Siseministeerium tunnustas veebruaris vabatahtlike päästjate toetaja aunimetusega Põlvamaa valda ja ettevõtet

Vabatahtlike päästjate toetaja aunimetuse pälvisid Orava Vallavalitsus ning Valgjärve vallas asuv OÜ FriPuit.

Põlvale pronksmedal Eesti linnade talimängudelt

Möödunud nädalavahetusel toimusid Valgas Eesti linnade 31. talimängud. Põlva osales võistlustel vallasisese linnana. Kuni 10 000 elanikuga linnade arvestuses saavutas Põlva võistkond 3. koha.

Põlvamaa kõrgeima autasu pälvis Laine Lõvi

23. veebruari õhtul toimunud Põlva maavanema, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Kaitseliidu Põlva maleva Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul Räpina aianduskoolis anti üle Põlvamaa kõrgeimad autasud. Maakonna vapimärgi ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu...

Eesti omavalitsusjuhtide talviste mitmevõistluste peavõit tuli Põlvamaale!

12.-13. veebruaril toimusid Raplas 12. Eesti omavalitsusjuhtide talvised mitmevõistlused, mille eesmärk oli pakkuda Eesti Vabariigi omavalitsusjuhtidele võimalusi ennast mitmekülgselt arendada, tunda rõõmu liikumisest ja selgitada välja kõige sportlikumad omavalitsusjuhid.
Näitan: 421-440
Elemente lehe kohta 20
of 26