Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevdirektor 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator 5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

Osale EV100 e-juubelikutse loomisel!

Facebookis ringleb sündmus “EV100 sünnipäevakutse”, mille kaudu on igal eestlasel võimalus panustada maailma pikima sünnipäevakutse loomisse. Kutse pannakse kokku eestlaste portreedest ja Eesti vaatamisväärsuste fotodest. Osalemiseks tuleb oma portreefoto laadida üles veebikeskkonda...

Põlvas pandi nurgakivi uuele tervisekeskusele

Põlvas pandi 26. jaanuaril 2018 nurgakivi tervisekeskusele, mis peaks valmima novembriks.

Kandidaate Põlvamaa au- ja tänukirjadele saab esitada aastaringselt

Põlva Maavalitsuse sulgemise järgselt võttis maakondlike tunnustuste jagamise üle Põlvamaa Omavalitsuste Liit, mis alanud aastast jätkab traditsiooni ning autasustab silmapaistvaid kodanikke nii vapi- ja teenetemärgi kui ka Põlvamaa au- ja tänukirjadega.

Põlvamaa omavalitsusjuhid on samaaegselt POLi üldkoosolekuga ka PAKi nõukogu liikmed

Esmaspäeval, 15. jaanuaril 2018 toimunud Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul võeti vastu otsus nimetada Liidu esindajateks Põlvamaa Arenduskeskuse nõukogus kolme valla volikogude esimehed ja vallavanemad.

Euroopa kultuuripärandi aasta tähistamist sümboliseerivat laternat hoiab Põlvamaa Omavalitsuste Liit

2017. aasta oli laste ja noorte kultuuriaasta. Selle tähistamist maakonnas sümboliseeris latern, mida möödunud aastal hoidis endise Valgjärve valla kultuuritöötaja Anu Luiga. 2018. aasta on kuulutatud Euroopa kultuuripärandi aastaks. Praeguse Kanepi valla kultuuri- ja noorsootöö nõunik...

Põlvamaa kultuuripärl on vabakutseline muusik Jalmar Vabarna

Põlva kultuuri- ja huvikeskuses 12. jaanuari õhtul toimunud tunnustusüritusel jagati 2017. aasta kultuuri-, spordi- ja tervisedenduse preemiad.

Põlvamaa Arenduskeskus otsib oma kollektiivi arendusspetsialisti

Tööülesanded: ettevõtluse, tööturu, arengupotentsiaali jm analüüs; arengudokumentide  (arengustrateegia, valdkondlikud  arengukavad) koostamine ja elluviimise seire; arendustegevuste ja projektide kavandamine ja elluviimine; investeeringute toomine...

Põlvamaa Arenduskeskus võtab tööle ennetustöö spetsialisti

Tööülesanded: Põlva maakonna turvalisuse ja rahvatervise alaste tegevuste kavandamine, eestvedamine ja elluviimine; maakonna turvalisuse nõukogu ja tervisenõukogu tegevuste koordineerimine; elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine; ...

Põlvamaa Arenduskeskus vajab oma kollektiivi kultuurispetsialisti

Tööülesanded: • Põlva maakonna kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine ning maakondlike arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kultuurivaldkonna kavade väljatöötamine, täiustamine ja elluviimine; • maakondlike tänuürituste ja teiste suursündmuste...

Põlvamaa Arenduskeskus otsib juhatajat

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus otsib oma kollektiivi juhatajat, kelle ülesandeks on sihtasutuse igapäevase töö korraldamine, maakondlike arendusprojektide algatamine ja koordineerimine, majandustegevuse planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Räpina Vallavalitsus ootab kandidaate Räpina valla hõbedastele tänumärkidele

Reedel, 26. jaanuaril Räpina Aianduskooli saalis toimuval Räpina valla tänuõhtul „Märka ja tunnusta 2017" tunnustatakse ja tõstetakse esile 2017. aastal Räpina valla elu edendamisel erinevates valdkondades silma paistnud isikuid või kollektiive, samuti organisatsioone või ettevõtteid, kelle...

Põlva Vallavalitsus võtab tööle kaks sotsiaaltööspetsialisti ja kaks ehitusspetsialisti

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avalikud konkursid kahe sotsiaaltööspetsialisti ja kahe ehitusspetsialisti ametikohtadele.

Kohalikud omavalitsused võtavad üle mitmed maavalitsuse ülesanded

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele. Alljärgnevalt on toodud lühiülevaade kohalikule tasandile üle...

Uuest aastast sõlmitakse abielusid Põlva Vallavalitsuses

Seoses maavalitsuste kaotamisega saab Põlva Vallavalitsus kui maakonnakeskuse omavalitsus omale ka perekonnaseisuasutuse ülesanded. Nii sõlmitakse uuest aastast Põlva Vallavalitsuses abielusid, registreeritakse sünde, surmi ning lahutusi.

Ott Kiivika juhendamisel sai LEADER projekt jõulise alguse

20. detsembril avati Kanepi vallas Põlgaste külakeskuses Leader-toetusel sisustatud Põlvamaa moodsaim jõusaal.

Põlvamaa Omavalitsuste Liit valis esimeheks Georg Pelisaare ja käivitab arendusorganisatsioonide ühendamise protsessi

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu uue koosseisu esimesel üldkoosolekul valiti ühehäälselt nii Liidu esimees kui aseesimees ning arutati Liidu ja Põlvamaa Arenduskeskuse viimist ühise juhtimise alla.

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaalnõuniku ametikoha täitmiseks

Sotsiaalnõuniku ametikoha põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ja laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu ning valla sotsiaaltöö ja sotsiaalteenuste koordineerimine.

Jõulukuu Põlvamaal

Jõulud on aasta imeliseim aeg. Parim kingitus, mida saad teha endale ja oma kallitele lähedastele, on koos veedetud aeg! Siit leiad lühikese ülevaate, kuhu minna ja mida teha koos pere, sõprade või kolleegidega.

Tunnustati parimaid kodanikuühiskonna edendajaid Põlvamaal

Reedel, 24. novembril anti Räpina sadamas pidulikul tunnustusüritusel üle tänukirjad „Põlvamaa kodanikuühiskonna parimad 2017“ konkursi võitjatele. Üritusele olid kutsutud kõik seitsmesse kategooriasse esitatud kandidaadid.

Avatud on Kanepi valla sümboolika konkurss

Konkursi eesmärgiks on leida Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel moodustunud Kanepi valla ametliku vapi, lipu ja logo sümboolika. Konkursitöö esitamise tähtaeg on 15.12.2017 kell 14.00.
Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 24