Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Uuest aastast sõlmitakse abielusid Põlva Vallavalitsuses

Seoses maavalitsuste kaotamisega saab Põlva Vallavalitsus kui maakonnakeskuse omavalitsus omale ka perekonnaseisuasutuse ülesanded. Nii sõlmitakse uuest aastast Põlva Vallavalitsuses abielusid, registreeritakse sünde, surmi ning lahutusi.

See muudatus puudutab vaid maakonnakeskuseks olevaid kohalikke omavalitsusi, ülejäänud valdade ja linnade ülesanded jäävad samaks.

Ka senised maavalitsuse ülesanded rahvastiku toimingute alal Põlvamaal võtab üle Põlva vallavalitsus. Ülevõetavate ülesannete hulka kuuluvad perekonnasündmuse tõendi väljastamine, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, soo muutmise andmete registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu ja elukoha registreerimine.

Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui senini sai nime vahetada kõikides maavalitsustes ja Tallinna perekonnaseisuametis, siis alates uuest aastast saab seda teha ainult neljas kohas: Tartu linnavalitsuses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu linnavalitsuses ja Jõhvi vallavalitsuses.

Lisaks perekonnaseisutoimingutele on Põlva Vallavalitsusele alates 01.01.2018 lisanduvateks ülesanneteks veel: valimiste korraldamine valla ja linna tasemel, piirangute seadmine siseveekogudel, nakkushaiguste karantiini kehtestamine, loa andmise otsustamine põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamisel kolmanda riigi isiku poolt ning asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamine.

Perekonnaseisutoimingute tegemiseks tuleb pöörduda Põlva Vallavalitsusse aadressil Kesk 15, Põlva.

Perekonnaseisuametniku kontaktid:
Kaia Sillaste
Tel: 799 9499
E-post: kaia.sillaste@polva.ee