Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Tunnustati laulu- ja tantsupeo osalisi

11. oktoobril peeti Räpina Aianduskoolis Põlvamaa laulu- ja tantsupeo „Olnust olevale" ja XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään" tänupidu, kus tunnustati osalenud kollektiive ja nende juhte.

Tänuõhtu ava- ja tervitussõnad laususid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Kaido Kõiv ja Põlva maavanem Igor Taro. 

Põlva maakonna poolt tunnustati kollektiivide juhte tänukaardi ja raamatuga „Laulan laevatäie", mille kontseptsiooni autor on Sabine Burger ja kes ise on raamatu loomise ideed andnud edasi järgnevalt:

„See on raamat, kus silmadel on kuulamist. Siin kõlavad traditsioonilised laulutekstid, lood ja mõtted laulmisest ning fotod lauljatest. Fookusse on võetud laulmine kui võimalus olla üleni hetkes, päris omaette. Aga ka laulmine kui viis teistega koos olla ja juttu vesta. Laulmine Eestis kui kohtumine, ajalugu, rahvaliikumine, väljendusvorm, identiteet."

Lisaks Põlvamaa Omavalitsuste Liidule ja Põlva Maavalitsusele edastasid oma tänusõnad ja meened Eesti Laulu- ja tantsupeo SA ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Samuti anti üle Eesti Kooriühingu poolt väljastatud kategooriatunnistused.

Kontsertkavaga astusid üles Põlva ja Räpina Muusikakooli laulusolistid Riivo Jõgi ja Margot Suure juhendamisel. Läbivaks teemaks oli tagasivaade möödunud suvel toimunud laulu- ja tantsupeole. Lauljaid saatis Riivo Jõgi, kes osales koolinoorte laulupeol nii orkestridirigendi, helilooja kui ka arranžeerijana.

Laulu- ja tantsupeol osalenud kollektiivide tänusündmus korraldati ja rahastati Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva Maavalitsuse koostöös.

Fotod: Sigrid Lutsar
 

Lisainfo:
Helje Põvvat
Kultuuritöö peaspetsialist
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8951
E-post: helje.povvat@polva.maavalitsus.ee