Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Põlvamaa Omavalitsuste Liit võttis osaliselt üle haridusvaldkonna ülesanded

Seoses riigireformiga kadus 1. septembrist Põlva Maavalitsusest haridusnõuniku ametikoht. Senised ülesanded jagati peamiselt Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM), SA Innove ning Põlvamaa Omavalitsuste Liidu vahel.

Möödunud aasta septembrist toimub Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kaudu aineühenduste töö koordineerimise ning HTM poolt eraldatava riigieelarvelise toetuse jagamine Põlva maakonnas, mille abil viiakse läbi maakondlikud olümpiaadid, konkursid ja õpilasüritused ning mitmed nii õpilastele kui õpetajatele suunatud haridusprojektid, samuti koolieelsete lasteasutuste täiendkoolitused. 

Lisaks hakkab Põlvamaa Omavalitsuste Liit uuest aastast korraldama mitmeid haridusvaldkonna sündmusi, näiteks isamaalise omaloomingu konkurssi, parimate õpilaste tunnustamist, Põlvamaa õpetajate augustifoorumi, noortekonverentsi ja noorte tantsupäeva.

Tänaseks on Põlvamaa Omavalitsuste Liidul võimalik esitada ka ülevaade Põlvamaa koolides 1. klassi astunud õpilaste ja koolides õppivate laste arvudest:

Vastse-Kuuste Kool: 12 (1. klassi astunute arv) / 90 (õpilaste koguarv)
F. Tuglase nim Ahja Kool: 10/69
Mooste Mõisakool: 9/93
Kauksi Põhikool: 6/46
Tilsi Põhikool: 9/78
Orava Kool: 7/55
Viluste Põhikool: 12/97
Ruusa Põhikool: 5/31
Krootuse Põhikool: 9/77
Saverna Põhikool: 11/62
Mikitamäe Kool: 4/40
Põlva Roosi Kool: 2/16
Põlva Kool: 120/908
Põlva Gümnaasium: 219
Räpina Ühisgümnaasium: 29/396
Kanepi Gümnaasium: 20/187
Värska Gümnaasium: 9/106
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal: 12/87

Järelevalve eest koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja huvikoolides vastutab nüüdsest HTM, mis samuti teostab õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist.

SA Innove hakkab korraldama rahvusvaheliste haridusuuringute, riiklike tasemetööde ja eksamite ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud tegevusi ning teeb oma tegevuste läbiviimisel eraldi kokkulepete alusel koostööd koolide, omavalitsuste ja omavalitsuste liitudega.
 

Lisainfo:
Kertu Anni
Koordinaator
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5887 6870
E-post: kertu.anni@polvamaa.ee