Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Põlvamaa omavalitsusjuhid on samaaegselt POLi üldkoosolekuga ka PAKi nõukogu liikmed

Esmaspäeval, 15. jaanuaril 2018 toimunud Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul võeti vastu otsus nimetada Liidu esindajateks Põlvamaa Arenduskeskuse nõukogus kolme valla volikogude esimehed ja vallavanemad.

Sellega moodustus uus Põlvamaa Arenduskeskuse nõukogu, mille koosseisu kuuluvad Igor Taro (Põlva vallavolikogu esimees), Teet Helm (Räpina vallavolikogu esimees), Kaido Kõiv (Kanepi vallavolikogu esimees), Georg Pelisaar (Põlva vallavanem), Enel Liin (Räpina vallavanem) ja Andrus Seeme (Kanepi vallavanem).

POLi üldkoosolekule järgnes PAKi uue nõukogu esimene koosolek, kus nõukogu esimeheks valiti Põlva vallavanem Georg Pelisaar, kes on ühtlasi ka POLi juhatuse esimees ning täidab maakonna kõrgeima esindaja funktsiooni.

„2017. aasta lõpus andsime teada, et hakkame tegelema kahe arendusorganisatsiooni ühise juhtimise alla viimisega. Üldkoosoleku ja nõukogu kokkuviimine on üks esimesi samme. Nii loodame saavutada kahe maakondliku organisatsiooni parema infovahetuse, tihedama koostöö ning maakondlike sündmuste korraldamise jätkamise samal kvaliteedi tasemel ja jõulisemate tulemuste saavutamise Põlvamaa arendamisel," sõnas Georg Pelisaar. 

Põlvamaa Arenduskeskuse uue nõukogu koosseis jääb kuue-liikmeliseks ning põhikirja järgselt koguneb nõukogu vähemalt kord kvartalis.

Eelmises nõukogu koosseisus oli seitse liiget: Lennart Liba (endine Vastse-Kuuste vallavanem), Andrus Seeme (endine Kõlleste vallavanem), Enel Liin (endine Veriora vallavanem), Igor Taro (endine Põlva maavanem) ning ettevõtjate esindajad Aivar Kottise, Tarmo Kirotar ja Janno Rüütle, kes täitis ka esimehe kohustusi.
 

Lisainfo:
Hegri Narusk
juhataja
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 512 9072
E-post: hegri.narusk@polvamaa.ee