Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Noorsootöö valdkonna tunnustamine 2017

Käes on aeg märgata ja tunnustada enda ümber toimetavaid tublisid inimesi, organisatsioone ja olulisemaid algatusi noorsootöö valdkonnas.

Noortevaldkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

Noortevaldkonna tunnustuskonkursil saab kandidaate esitada kaheteistkümnes erinevas kategoorias:

1. Aasta noorsootöötaja
2. Aasta huvikool
3. Aasta noortekeskus
4. Aasta noorteühing või -organisatsioon
5. Aasta osaluskogu ja õpilasesindus
6. Aasta noortemalev
7. Aasta noortelaager
8. Aasta kohalik omavalitsus
9. Aasta noorsootööühing
10. Aasta toetaja noorsootöös
11. Aasta tegu noorsootöös
12. Pikaajaline panus noortevaldkonda

Kandidaate saab üleriigiliseks tunnustamiseks esitada kuni 01.11.2017 (k.a.) elektroonses Konkursiveebi keskkonnas https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/ registreerudes ja/või logides sisse ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Maakondlikul tasandil jagatakse tunnustust järgmistes kategooriates:

1. Aasta noorsootöötaja
2. Aasta huvikool
3. Aasta noortekeskus
4. Aasta osaluskogu ja õpilasesindus
5. Aasta kohalik omavalitsus
6. Aasta toetaja noorsootöös
7. Aasta tegu noorsootöös
8. Pikaajaline panus noortevaldkonda

Kandidaatide esitamiseks maakondlikuks tunnustamiseks tuleb täita kandidaatide esitamise vorm ja saata see Põlva maavalitsuse noorsootöö eest vastutavale isikule 13. oktoobriks 2017 e-maili aadressile karin.viljus@polva.maavalitsus.ee.

Kandidaatide hindamine ja tunnustamine maakondlikul tasandil:

  • Põlvamaa noorsootöö valdkonna tunnustamise komisjon hindab kandidaate Eesti Noorsootöö Keskuse 2017. aasta noortevaldkonna tegijate tunnustamise korra alusel.
     
  • Maakondlikus kaheksas kategoorias esitatud kõiki kandidaate tunnustatakse ja tänatakse 2. novembril 2017 toimuval Põlvamaa noortekonverentsil Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

NB! Kandidaati võib paralleelselt esitada nii üleriigiliseks kui ka maakondlikuks tunnustamiseks.


Lisainfo:
Karin Viljus
Noorsootöö peaspetsialist
Tel: 799 8945 / 5855 2772
E-post: karin.viljus@polva.maavalitsus.ee