Kesk 20, Põlva, 63308
registrikood 80190931
Põhikiri
Eelarve 2016 ja lisa 2: tulude/kulude jaotumine
Liikmemaksu määrad 2017
Tegevuskava 2017

Nimi Amet Telefon Mob E-post
Kaido Kõiv Liidu esimees 799 8471 5341 6116 kaido@valgjarve.ee
Georg Pelisaar Liidu esimehe asetäitja 799 9470 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee
Eve Neemsalu tegevdirektor   5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator   5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Mooste Vallavalitsus võtab tööle sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialisti

Mooste Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks).

Tööülesanded: lastekaitsealase töö ennetamine, probleemide väljaselgitamine, hindamine, korraldamine ja juhtumite lahendamine; lapsevanemate nõustamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; programmi STARi andmete sisestamine, juhtumite menetlemine ja erinevate toetuste tegemine; parkimiskaartide väljastamine.

Nõuded kandidaadile:

  • kõrgharidus sotsiaaltöö või lastekaitse erialal;
  • töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas;
  • arvutioskus: programmi STARi valdamine, elektronposti kasutamine, tekstitöötlus;
  • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel;
  • hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus;
  • hea pingetaluvus, koostöö- ja motiveerimisvõime, empaatiavõime, otsustusvõime;
  • B-kategooria juhilubade olemasolu.

Omalt poolt pakume: enesetäiendamisvõimalusi, huvitavat ja vastutusrikast tööd ning tööalaseid väljakutseid.

Tööle asumise aeg:  juuni 2017
 
Kontaktisiku nimi: sotsiaalnõunik Eduard Oksar
 
Konkursil osalemiseks esitada: kandideerimisavaldus, elulookirjeldus sh motivatsioonikiri, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning kandideerija soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 8. maiks 2017 aadressil vald@mooste.ee või posti teel aadressil Mooste Vallavalitsus, Säässaare küla, Mooste vald, 64612 Põlva maakond.


Lisainfo:
Eduard Oksar
Tel: 521 8524 / 797 9307