Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevdirektor 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator 5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?

21. – 22. mail 2017. a korraldab Põlva Maavalitsus elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta – Põlva valla moodustamiseks Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamisel.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab püsivalt Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla territooriumil.

Elanike küsitlus toimub elektrooniliselt ja küsitluspunktides. Küsitluspunktid asuvad vastavalt elukohale:

Ahja vallas – Ahja Kultuurimaja, Illimari 6, Ahja, tel 799 3790
Laheda vallas – Laheda vallavalitsus, Külakeskuse, Tilsi, tel 799 9340
Kanepi vallas – Kanepi vallamaja, Turu põik 1, Kanepi, tel 797 6311
Kõlleste vallas – Kõlleste vallamaja, Pargi 3, Krootuse, tel 518 9404
Mooste vallas – Mooste vallamaja, Säässaare küla, tel 792 5419
Põlva vallas – Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Kesk 15, Põlva, tel 5883 6907
Valgjärve vallas – Saverna külakeskus, Kooli tee 5, Saverna, tel 799 8470
Vastse-Kuuste vallas – Vastse-Kuuste vallamaja, Tiigi 5, Vastse-Kuuste, tel 797 6382, 5165862

Küsitlusel saab vastata küsimusele: „Kas toetate Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühendamist Põlva vallaks?" vastusevariandiga „jah" ja „ei".

Küsitluspunktid on avatud 21. – 22. mail 2017 kella 10-18.
Elektrooniliselt saab küsitlusele vastata 21. mail 2017. a kella 8.00 kuni 20.00-ni.

Elektroonilise küsitluse korral on võimalik varasemat arvamust muuta elektroonilise küsitlusperioodi jooksul, korrates sama protseduuri või tehes seda küsitluspunktis küsitluslehel arvamuse andmisega.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada asjaomasele küsitluspunktile hiljemalt 22. maiks 2017. a kella 15-ks.

Vaata ka Põlva maavanema vastavasisulist korraldust


Lisainfo:
Kristina Aabrams
maasekretär
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8901
E-post: kristina.aabrams@polva.maavalitsus.ee