Kesk 20, 63308 Põlva
registrikood: 80190931
Põhikiri
Liikmemaksu määrad 2018

Facebook: https://www.facebook.com/PolvaOVL

nimi amet tel e-post
Georg Pelisaar Liidu juhatuse esimees 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee 
Enel Liin Liidu aseesimees 526 5057 enel.liin@rapina.ee
Eve Neemsalu tegevjuht 5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

Avatud on Kanepi valla sümboolika konkurss

Konkursi eesmärgiks on leida Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel moodustunud Kanepi valla ametliku vapi, lipu ja logo sümboolika. Konkursitöö esitamise tähtaeg on 15.12.2017 kell 14.00.

Osalejal tuleb konkursile esitada vapi, lipu ja logo kavand, selgitus valitud kujunduselementide tähenduse ja seotuse kohta omavalitsuse või kogukonnaga ja vapi kasutamise eskiislahendus kirjaplangil näitlikustamiseks. Sümbolikavandid peavad olema kooskõlas heraldikanõuetega.

Konkursile laekunud kavandeid hindab Kanepi Vallavalitsuse poolt moodustatud 8-liikmeline komisjon. Komisjon selgitab hindamise käigus hindamiskriteeriumeid arvestades välja kavandite paremusjärjestuse. Konkursi võitja selgitatakse välja küsitluse teel elanike arvamuse alusel. Elanike arvamust küsitakse paremusjärjestuse alusel kuue kavandi kohta.

Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel: Kanepi Vallavalitsus (Turu põik 1, Kanepi vald Põlvamaa) suletud ümbrikus, märkega „Kanepi valla sümboolika konkurss".

Konkursi auhinnafond on 2000 eurot.

Sümboolika konkursi juhendiga saab tutvuda Kanepi valla kodulehel www.kanepi.ee.