Kesk 20, Põlva, 63308
registrikood 80190931
Põhikiri
Eelarve 2016 ja lisa 2: tulude/kulude jaotumine
Liikmemaksu määrad 2017
Tegevuskava 2017

Nimi Amet Telefon Mob E-post
Kaido Kõiv Liidu esimees 799 8471 5341 6116 kaido@valgjarve.ee
Georg Pelisaar Liidu esimehe asetäitja 799 9470 510 6416 georg.pelisaar@polva.ee
Eve Neemsalu tegevdirektor   5621 6688 eve.neemsalu@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja koostöö koordinaator   5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee


Kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seadus 
Mittetulundusühingute seadus

« Tagasi

3. juunil avatakse ametlikult uuendatud Põlva raudteejaama plats

Laupäeval, 3. juunil avatakse ametlikult kolme objekti valmimisel uue näo saanud Põlva raudteejaama piirkond. Uuendati raudteejaama platsi, Jaama tänava kergliiklustee ja sõidutee ning rajati Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklustee.

Põlva raudteejaama plats ja Jaama tänava kergliiklustee uuendati KIKi vahendusel EL struktuuritoetuse Ühtekuuluvusfondi meetme "Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine" toetusel. Projekti raames uuendati teekatet, rajati perroonile viiv kõnnitee, märgistati 15-kohaline autoparkla, paigaldati uus bussiootepaviljon ja 8-kohaline rattaparkla, uuendati tänavavalgustust ning korrastati platsi haljasala, kuhu paigaldati lehtla-paviljon koos valgustusega. Piirkonnas uuendati ka Jaama tänava sõidu- ja kergliiklustee raudtee ülesõidukohani ning paigaldati viidad ja istutati pihlapuud. Jaama tänav sai uue teekatte Lao tänava ristmikust raudtee ülesõidu ristmikuni.

Raudtee ülesõidukohast kuni Himmaste ja Eoste küladeni rajati uus 3,2 km pikkune kergliiklustee, mis on juba elanikkonna poolt aktiivselt kasutuses. Kergliiklustee on valgustatud ning varustatud pinkide ja prügikastidega. Põlva linna, Himmaste ja Eoste küla ühendava kergliiklustee rajamist toetati EASi vahendusel „Kergliiklusteede toetusskeemi" raames. Kolme objekti ehitustööd teostati 2016. aasta lõpuks, haljastus ja lõplik märgistus valmisid selle aasta kevadeks.

Raudteejaama piirkonna avamisüritus toimub laupäeval, 3. juunil 2017 kell 17.00 Põlva Raudteejaama esisel platsil.


Lisainfo:
Mari-Riina Terna
arenduse peaspetsialist
Põlva Vallavalitsus
Tel: 5354 0738
E-post: mari-riina.terna@polva.ee