Kesk 20, Põlva 63308
Tel: 504 4102
E-post: pak@polvamaa.ee 
www.polvamaa.ee/pak

Põhikiri

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus (PAK) on asutatud 30. juunil 2003. aastal maakonna kohalike omavalitsuste poolt ning selle põhiülesandeks on Põlvamaa arengu edendamine ja suunamine, seda nii ettevõtluse ja arendustegevuse, kogukondade ja vabaühenduste, turismi, kultuuri, hariduse, tervisedenduse kui ka mainekujunduse valdkonnas.

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks viib Põlvamaa Arenduskeskus ellu maakondlikult ja piirkondlikult olulisi arendus- ja elukeskkonna parendamise projekte.

Põlvamaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 140 spetsialisti ja konsultandi (www.arenduskeskused.ee).
 

Nimi Amet Mob E-post
Aarne Leisalu juhataja 504 4102 aarne.leisalu@polvamaa.ee
Kuldar Leis

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja

504 8123 kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Aivo Ülper arendusspetsialist 5300 8771 aivo.ylper@polvamaa.ee
Diana Plakso ettevõtluskonsultant 527 5899 diana.plakso@polvamaa.ee
Anette Org projektijuht 5822 9895 anette.org@polvamaa.ee
Kaisa Tammoja mittetulundusühenduste konsultant 510 9433 kaisa.tammoja@polvamaa.ee
Kristi Kahu turismiarendusjuht 5554 3907 kristi.kahu@polvamaa.ee
Asser Jaanimets kultuurispetsialist

5331 0508

asser.jaanimets@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator 5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee
Irena Viitamees ennetustöö spetsialist

5568 6111

irena.viitamees@polvamaa.ee
Viive Pilberg raamatupidaja-konsultant 507 1180 viive.pilberg@polvamaa.ee

 

 

« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskusesse loodi täiendavad töökohad

Seoses mitmete ülesannete ülevõtmisega Põlva Maavalitsuse sulgemise järgselt on Põlvamaa Omavalitsuste Liit delegeerinud need täitmiseks Põlvamaa Arenduskeskusele. Lisaks uuele juhatajale täiendavad Arenduskeskuse kollektiivi nüüd arendusspetsialist, kultuurispetsialist ja ennetustöö spetsialist.

Arendusspetsialisti kohale asus Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistrikraadi omandanud ja varem Põlva Maavalitsuses regionaalarengu nõunikuna töötanud Aivo Ülper, kelle esimeseks põhiülesandeks on uue Põlvamaa arengustrateegia koostamine, mis peab valmis olema juba 19. jaanuariks 2019. Arengukava peab valmima koostöös Põlvamaa omavalitsuste arenguplaanidega. Lisaks üldisele maakonna arengu kavandamisele ja suunamisele tegeleb Aivo siseriiklike toetusprogrammide rakendamisega, omavalitsuste arengu nõustamisega, maakonna väliskoostööga ja hoiab „kätt pulsil" erinevatel maakonna arengu toetusfinantseerimiste võimalustel.

Kultuurispetsialisti töökohale asub Põlvamaa jaoks uus inimene – Asser Jaanimets, kes seni on valdavalt töötanud nõunikuna (nt Nõmme Linnaosa Valitsuses, Tallinna Linnavalitsuses, siseministeeriumis). Tal on Tallinna Tehnikaülikooli bakalureusekraad haldusjuhtimises. Lisaks on ta õppinud Tartu Ülikoolis religiooniantropoloogiat.

Asser on läbinud paljusid täiendkoolitusi sh sündmusturunduse ja ürituste korralduse ning rahvusvahelise projektijuhtimise alal. Oma varasematel töökohtadel Pärnu ja Tallinna linnavalitsustes on Asser tegelenud erinevate sündmuste, konverentside jms korraldamisega. Ühe suurema projektina on ta läbi viinud näiteks suve lõpetamise turundusürituse Pärnus. Lisaks on Asser lauljana osalenud kolmel üldlaulupeol Tallinnas ja meeskooride laulupeol Tartus.

Põlvamaal on tema ülesanneteks maakondliku kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine; maakondlike tänuürituste ja teiste suursündmuste korraldamine; üleriigilise laulu- ja tantsupeo kureerimine; maakonna kultuurialase ühistegevuse koordineerimine ja korraldamine ning kultuuriteabe kogumise korraldamine, analüüsimine, vahendamine ja levitamine.

Ennetustöö spetsialistina alustab taas tööd Põlva Maavalitsuses tervisedenduse peaspetsialistina töötanud Irena Viitamees. Oma tervisedendamisalased teadmised omandas Irena Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis tervisejuhi erialal. Põlvamaa Arenduskeskuse ennetustöö spetsialistina kuuluvad tema tööülesannete hulka Põlva maakonna turvalisuse ja rahvatervise alaste tegevuste kavandamine, eestvedamine ja elluviimine; maakonna turvalisuse nõukogu ja tervisenõukogu tegevuste koordineerimine; elanike tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamine; maakonna tervise- ja heaoluprofiili koostamine ning riiklike rahvatervisealaste tegevuste toetamine maakonnas.

Põlvamaa Arenduskeskuse värske juhataja Aarne Leisalu on võtnud nõuks teha uute töötajatega tutvumis- ja koostöövõimaluste määratlemise kohtumisi Põlvamaa kohalikes omavalitsustes. 20. märtsil toimus esimene koosviibimine Kanepi vallas. "Arutlesime ühtse Põlvamaa arengu eesmärgil tegevuste koordineerimise üle ja rääkisime Arenduskeskuse rollist valdade arendamisel," sõnas Aarne Leisalu. Järgnevatel päevadel ootavad ees kohtumised Räpina ja Põlva valla esindajatega.

Lisaks praeguseks tööle võetud uutele spetsialistidele on planeeritud aprillikuu jooksul tuua üle ka senised Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevtöötajad. Ümberorganiseerimise lõpule viimise järgselt jääb Põlvamaa Omavalitsuste Liit maakondlikuks esindusorganisatsiooniks. Kogu sisuline tegevus viiakse Põlvamaa Arenduskeskusesse. Samas mitmete tegevuste kulgu ja rahastust jääb siiski kontrollima Põlvamaa Omavalitsuste Liit, eelkõige läbi omavalitsusjuhtidest koosneva Põlvamaa Arenduskeskuse nõukogu.

Põlvamaa Arenduskeskuses jätkavad tööd ka kõik senised töötajad. Kõigi töötajate kontaktid leiab: http://www.polvamaa.ee/et/pak


Fotol (vasakult): arendusspetsialist Aivo Ülper, kultuurispetsialist Asser Jaanimets, Arenduskeskuse juhataja Aarne Leisalu ja ennetustöö spetsialist Irena Viitamees


Lisainfo:
Aarne Leisalu
juhataja
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 504 4102
E-post: aarne.leisalu@polvamaa.ee