Kesk 20, Põlva 63308
Tel: 504 4102
E-post: pak@polvamaa.ee 
www.polvamaa.ee/pak
Põhikiri

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus (PAK) on asutatud 30. juunil 2003. aastal maakonna kohalike omavalitsuste poolt ning selle põhiülesandeks on Põlvamaa arengu edendamine ja suunamine, seda nii ettevõtluse ja arendustegevuse, kogukondade ja vabaühenduste, turismi, kultuuri, hariduse, tervisedenduse kui ka mainekujunduse valdkonnas.

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks viib Põlvamaa Arenduskeskus ellu maakondlikult ja piirkondlikult olulisi arendus- ja elukeskkonna parendamise projekte.

Põlvamaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 140 spetsialisti ja konsultandi (www.arenduskeskused.ee).
 

Nimi Amet Mob E-post
Aarne Leisalu juhataja 504 4102 aarne.leisalu@polvamaa.ee
Kuldar Leis

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja

504 8123 kuldar.leis@polva.ee 
Aivo Ülper arendusspetsialist 5300 8771 aivo.ylper@polvamaa.ee
Diana Plakso ettevõtluskonsultant 527 5899 diana.plakso@polvamaa.ee
Anette Org projektijuht 5822 9895 anette.org@polvamaa.ee
Kaisa Tammoja mittetulundusühenduste konsultant 510 9433 kaisa.tammoja@polvamaa.ee
Kristi Kahu turismiarendusjuht 5554 3907 kristi.kahu@polvamaa.ee
Asser Jaanimets kultuurispetsialist

5331 0508

asser.jaanimets@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator 5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee
Irena Viitamees ennetustöö spetsialist

5568 6111

irena.viitamees@polvamaa.ee
Viive Pilberg raamatupidaja-konsultant 507 1180 viive.pilberg@polvamaa.ee

 

 

« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskuses alustab projektijuhina tööd Anette Org

Maavalitsuste kaotamise järgselt Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kaudu Põlvamaa Arenduskeskusele lisandunud tööülesannete ning muutunud töötajate struktuuriga seoses liitus Põlvamaa Arenduskeskuse kollektiiviga projektijuht Anette Org, kelle tegevused on valdavalt seotud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmega "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks" (PATEE).

PATEE projektijuhi kohale asunud Anette on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi inimgeograafia erialal. Enne Arenduskeskusega liitumist töötas Anette Kagu-Eesti Rajaleidja keskuses noorte karjäärispetsialistina.

Põlvamaa Arenduskeskuses on tema ülesanneteks Põlvamaa tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse arendamine, seda eelkõige rohe- ja loomemajanduses ning puidusektoris. Samuti jätkub noorte ettevõtlikkuse edendamine läbi Ettevõtliku Kooli tegemiste ning iga-aastane Põlvamaa noorte ideekonkurss "Välgatus". Esimese suurema tööülesandena ootab projektijuhti ees 19. augustil Karilatsis toimuva Ökofestivali perepäeva korraldamine.

PATEE meetme üldisemaks eesmärgiks on tagada ettevõtjate koostöö jätkusuutlikkus ka peale toetavaid programme, aidata luua ja säilitada maakonnas töökohti, toetada maakonna ettevõtete jätkusuutlikkust, aga ka kasumlikkust, müügitulu ja ekspordimahu kasvu, aidata ettevõttel paremate oskustega luua lisandväärtust uudsete toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamisega.

Põlvamaa Arenduskeskus on PATEE tegevuste raames keskseks ettevõtete koostöövõrgustiku edendajaks ja tugevdajaks, mille tulemusena soodustatakse maakonna ja maakonna üleste sidusettevõtete ühiste tegutsemiste võimalusi ning tõstetakse osalevate ettevõtete üldist konkurentsi ja ekspordivõimekust.
 

Lisainfo:
Anette Org
projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5822 9895
E-post: anette.org@polvamaa.ee