« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskuses alustab projektijuhina tööd Anette Org

Maavalitsuste kaotamise järgselt Põlvamaa Omavalitsuste Liidu kaudu Põlvamaa Arenduskeskusele lisandunud tööülesannete ning muutunud töötajate struktuuriga seoses liitus Põlvamaa Arenduskeskuse kollektiiviga projektijuht Anette Org, kelle tegevused on valdavalt seotud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmega "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks" (PATEE).

PATEE projektijuhi kohale asunud Anette on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi inimgeograafia erialal. Enne Arenduskeskusega liitumist töötas Anette Kagu-Eesti Rajaleidja keskuses noorte karjäärispetsialistina.

Põlvamaa Arenduskeskuses on tema ülesanneteks Põlvamaa tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse arendamine, seda eelkõige rohe- ja loomemajanduses ning puidusektoris. Samuti jätkub noorte ettevõtlikkuse edendamine läbi Ettevõtliku Kooli tegemiste ning iga-aastane Põlvamaa noorte ideekonkurss "Välgatus". Esimese suurema tööülesandena ootab projektijuhti ees 19. augustil Karilatsis toimuva Ökofestivali perepäeva korraldamine.

PATEE meetme üldisemaks eesmärgiks on tagada ettevõtjate koostöö jätkusuutlikkus ka peale toetavaid programme, aidata luua ja säilitada maakonnas töökohti, toetada maakonna ettevõtete jätkusuutlikkust, aga ka kasumlikkust, müügitulu ja ekspordimahu kasvu, aidata ettevõttel paremate oskustega luua lisandväärtust uudsete toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamisega.

Põlvamaa Arenduskeskus on PATEE tegevuste raames keskseks ettevõtete koostöövõrgustiku edendajaks ja tugevdajaks, mille tulemusena soodustatakse maakonna ja maakonna üleste sidusettevõtete ühiste tegutsemiste võimalusi ning tõstetakse osalevate ettevõtete üldist konkurentsi ja ekspordivõimekust.
 

Lisainfo:
Anette Org
projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5822 9895
E-post: anette.org@polvamaa.ee