Kesk 20, Põlva 63308
Tel: 504 4102
E-post: pak@polvamaa.ee 
www.polvamaa.ee/pak

Põhikiri

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus (PAK) on asutatud 30. juunil 2003. aastal maakonna kohalike omavalitsuste poolt ning selle põhiülesandeks on Põlvamaa arengu edendamine ja suunamine, seda nii ettevõtluse ja arendustegevuse, kogukondade ja vabaühenduste, turismi, kultuuri, hariduse, tervisedenduse kui ka mainekujunduse valdkonnas.

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks viib Põlvamaa Arenduskeskus ellu maakondlikult ja piirkondlikult olulisi arendus- ja elukeskkonna parendamise projekte.

Põlvamaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 140 spetsialisti ja konsultandi (www.arenduskeskused.ee).
 

Nimi Amet Mob E-post
Aarne Leisalu juhataja 504 4102 aarne.leisalu@polvamaa.ee
Kuldar Leis

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja

504 8123 kuldar.leis@polva.ee 
Aivo Ülper arendusspetsialist 5300 8771 aivo.ylper@polvamaa.ee
Diana Plakso ettevõtluskonsultant 527 5899 diana.plakso@polvamaa.ee
Anette Org projektijuht 5822 9895 anette.org@polvamaa.ee
Kaisa Tammoja mittetulundusühenduste konsultant 510 9433 kaisa.tammoja@polvamaa.ee
Kristi Kahu turismiarendusjuht 5554 3907 kristi.kahu@polvamaa.ee
Asser Jaanimets kultuurispetsialist

5331 0508

asser.jaanimets@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator 5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee
Irena Viitamees ennetustöö spetsialist

5568 6111

irena.viitamees@polvamaa.ee
Viive Pilberg raamatupidaja-konsultant 507 1180 viive.pilberg@polvamaa.ee

 

 

« Tagasi

Piiriveere Liideri 2017. aasta II taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse 18 projektitaotlust

Piiriveere Liider kinnitas 2017. aasta II taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 18 projektitaotlust kogusummas 246 090,21 eurot arengustrateegia kõigi kolme meetme raames.

2017. aasta II taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 29. septembrist 13. oktoobrini. Kokku esitati tähtaegselt 35 projektitaotlust, millest üks annulleeriti tehnilise hindamise käigus, kuna projekt ei vastanud ühisprojekti nõuetele Leader ja maaelu määruse mõistes. Hindamiskomisjonile saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks 34 projektitaotlust toetuse summas ligi 565,5 tuhat eurot.

19. detsembril kogunes Piiriveere Liideri üldkoosolek, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud 34 projektitaotlusest toetuse 18 taotlust kogusummas 246 090,21 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2017. a II taotlusvoorus rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 10 taotlust summas 76 039,21 eurot;
meede 2 – Ettevõtluse arendamine: seitse taotlust summas 151 985,00 eurot;
meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: üks taotlus summas 18 066,00 eurot.

Kinnitati üheksa kolmanda sektori projekti, seitse ettevõtlusprojekti ning kaks kohaliku omavalitsuse poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 - 90 tööpäeva jooksul.
 

Lisainfo:
Rutt Riitsaar
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
Tel: 527 1906
E-post: rutt@piiriveere.ee