Kesk 20, Põlva 63308
Tel: 504 4102
E-post: pak@polvamaa.ee 
www.polvamaa.ee/pak

Põhikiri

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus (PAK) on asutatud 30. juunil 2003. aastal maakonna kohalike omavalitsuste poolt ning selle põhiülesandeks on Põlvamaa arengu edendamine ja suunamine, seda nii ettevõtluse ja arendustegevuse, kogukondade ja vabaühenduste, turismi, kultuuri, hariduse, tervisedenduse kui ka mainekujunduse valdkonnas.

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks viib Põlvamaa Arenduskeskus ellu maakondlikult ja piirkondlikult olulisi arendus- ja elukeskkonna parendamise projekte.

Põlvamaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 140 spetsialisti ja konsultandi (www.arenduskeskused.ee).
 

Nimi Amet Mob E-post
Aarne Leisalu juhataja 504 4102 aarne.leisalu@polvamaa.ee
Kuldar Leis

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja

504 8123 kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Aivo Ülper arendusspetsialist 5300 8771 aivo.ylper@polvamaa.ee
Diana Plakso ettevõtluskonsultant 527 5899 diana.plakso@polvamaa.ee
Anette Org projektijuht 5822 9895 anette.org@polvamaa.ee
Kaisa Tammoja mittetulundusühenduste konsultant 510 9433 kaisa.tammoja@polvamaa.ee
Kristi Kahu turismiarendusjuht 5554 3907 kristi.kahu@polvamaa.ee
Asser Jaanimets kultuurispetsialist

5331 0508

asser.jaanimets@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator 5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee
Irena Viitamees ennetustöö spetsialist

5568 6111

irena.viitamees@polvamaa.ee
Viive Pilberg raamatupidaja-konsultant 507 1180 viive.pilberg@polvamaa.ee

 

 

« Tagasi

Peipsimaa ettevõtjad on hästi võrgustunud

3.-4. mail tutvusid Põlvamaa Partnerluskogu liikmed Peipsiäärse piirkonna ettevõtjate tegemistega. Õppereisi esimesel päeval tutvuti Sibulatee võrgustiku sünniloo, toimimise ja liikmetega ning teisel päeval Peipsi-Alutaguse Koostöökoja ehk Leader-tegevusgrupi piirkonna väikeettevõtjate ning toetust saanud projektidega.

Sibulatee on Peipsi ääres looklev sihtkoht, mille suurimateks kultuuririkkusteks on vene vanausuliste kogukond põhiliselt Varnja ja Kolkja külades, baltisaksa kultuuri kants Alatskivi loss ning traditsioonilisel viisil kasvatatava kuulsa peipsi sibula tootmine.

Sibulatee projekt sai alguse 2009.aastal, kui tartlane Liis Lainemäe otsustas õla alla panna selle kultuuriliselt omapärase piirkonna identiteedi kasvule ja populariseerimisele ning lõi mittetulundusühingu Sibulatee. „Sibulatee on oma olemuselt võrgustik, mis koondab ühe katuse alla piirkonna turismi- ja väikeettevõtjad, kelle tegevuse iseloom rõhutab piirkonna kultuurilist ja majanduslikku omapära," selgitas MTÜ Sibulatee juhataja Liis Lainemäe. „MTÜ Sibulateel on kaks põhitegevust – piirkonna turundus ning võrgustiku arendamine ja kooshoidmine. Momendil on võrgustikuga ühinenud 25 piirkonna ettevõtjat ehk sibulateelist, kes on MTÜ Sibulatee partnerid ning seotud partnerluslepingutega,  millest loodetavasti tõuseb tulu nii ettevõtjatele endile kui ka saame astuda samme piirkonna kultuuriväärtuste tutvustamiseks ning omapärase kultuuripärandi säilitamiseks," sõnas Lainemäe. Vastupidiselt paljudele mittetulundusühingutele on Sibulatee kohalikest omavalitsustest majanduslikult sõltumatu, saades toimimiseks vajalikke rahalisi vahendeid paindlikest liikmemaksudest, ekskursioonide korraldamisest ning riiklikest ja Euroopa Liidu fondidest.

Suur pühendumine Sibulatee arendamisse  on kandnud vilja –  eksootikat ihkavate sise- ja välisturistide hulk piirkonnas on aasta-aastalt kasvanud. 

Teisel õppereisipäeval võõrustas partnerluskogu liikmeid Peipsi-Alutaguse Koostöökoja tegevjuht Lii Roosa. „Ida-Virumaa piirkonna väikeettevõtjad on sama hakkajad kui meie piirkonna omad – leitakse väike nišš, mis turul täitmata ning vahendid oma idee elluviimiseks, olgu selleks siis kohalik hallitusjuust ja –juustukrõpsud, gurmeetooted lambalihast või kohalikest komponentidest vein," lausus partnerluskogu tegevjuht Tiiu Rüütle. Vaatamata toodete suhteliselt kallile hinnale kurtsid ja ühtlasi rõõmustasid  kõik külastatud väiketootjad, et tellimusi  on rohkem kui jõudlust. „Mõnel suvel ei jõua laadalegi, huvilised seisavad kodus järjekorras ja viivad siit kõik minema,"  sõnasid ettevõtjad rahulolevalt.

Põlvamaal on Leader-programmi toel alguse saanud Rohelisema märgi võrgustik. Põlvamaa Rohelisem märk on kvaliteeditähis, mis omistatakse piirkondlikku päritolu, kõrge kvaliteediga ja looduslikku päritolu toodetele ja teenustele. Võrgustikuga on praeguseks ühinenud ja kvaliteedimärki kannavad 52 ettevõtja tooted/teenused.  Samuti on Leader-programm toetanud Postitee võrgustiku investeeringuid ja algatusi.


Artikkel: Rahel Lillemäe, Põlvamaa Partnerluskogu