Kesk 20, Põlva 63308
Tel: 799 8938
E-post: pak@polvamaa.ee 
www.polvamaa.ee/pak
Põhikiri

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus on asutatud 30.06.2003 maakonna omavalitsuste poolt ning selle põhiülesandeks on edendada Põlvamaal ettevõtlust, kodanikuühiskonna tegevusi, viia ellu maakondlikke projekte jne.

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, vabaühendustele ja sihtasutustele ning maakondlikku tuge investoritele.

Põlvamaa Arenduskeskus kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku
 

Nimi Amet Telefon Mob E-post
Hegri Narusk juhataja 799 8958 512 9072 hegri.narusk@polvamaa.ee
Kuldar Leis

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja

  504 8123 kuldar.leis@polva.ee 
Diana Plakso ettevõtluskonsultant 799 8938 527 5899 diana.plakso@polvamaa.ee
Kaisa Tammoja mittetulundusühenduste konsultant 799 8936 510 9433 kaisa.tammoja@polvamaa.ee
Kristi Kahu turismiarendusjuht 799 8938 5554 3907 kristi.kahu@polvamaa.ee
Viive Pilberg raamatupidaja-konsultant 799 8936 507 1180 viive.pilberg@polvamaa.ee

 

« Tagasi

Kodanikuühiskonna Põlvamaa parimate tunnustamine

SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja avalikud konkursid kodanikuühiskonna 2017. aasta Põlvamaa parimate tegude ning tegijate leidmiseks.

Tunnustamise kategooriad:

1. Aasta kodanikuühendus – tunnustatakse ühingut, kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisega ja on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ning muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte, teeb koostööd teiste organisatsioonidega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

2. Aasta kodanikuühenduste projekt või tegu – tunnustatakse projekti, sündmust, teenust vms, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

3. Põlvamaa Sädeinimene – tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes tegutseb mittetulunduslikus organisatsioonis ja on oma tegevusega silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule.

4. Järjepidevuse kandja – tunnustatakse isikut, kes on mittetulunduslikus tegevuses osalenud vähemalt kolm aastat ning on oma tegevusega kaasa aidanud oma piirkonna või valdkonna positiivsele arengule. Järjepidevuse kandjana võib esitada ka organisatsiooni, kes on oma pikaajalise ja järjepideva tegevusega silmapaistvalt mõjutanud  piirkonna või valdkonna arengut.

5. Aasta vabatahtlik – tunnustatakse isikut, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses, st teinud tasu saamata tööd mõne organisatsiooni, küla, piirkonna või valdkonna heaks või organisatsiooni/ettevõtet/avaliku sektori asutust, mis on toetanud ja soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust.

6. Aasta koostööprojekt – tunnustatakse viimase aasta jooksul vähemalt kahe sektori koostöös ellu viidud projekti või tegu, mis piirkonnas või maakonnas nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik või omas märgatavat mõju piirkonna edendamisel.

7. Aasta kodanikualgatus – tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kelle algatus mõjutas oluliselt maakonna kodanikuühiskonda.

Korraldajatel on õigus küsida kandidaatide kohta lisainformatsiooni, vastava kategooria auhinda mitte välja anda või neid ümber jagada. Ühte kategooriasse võib esitada ka mitu kandidaati.

Kandidaadi esitamisel peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress);
  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse ning
  • lisada võib kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Kandidaatide ankeedid palume esitada hiljemalt 10. novembriks 2017 e-postile kaisa.tammoja@polvamaa.ee.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 24. novembril Räpina sadamas. Üritus on kutsetega.


Lisainfo:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee