Kesk 20, Põlva 63308
Tel: 504 4102
E-post: pak@polvamaa.ee 
www.polvamaa.ee/pak

Põhikiri

Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus (PAK) on asutatud 30. juunil 2003. aastal maakonna kohalike omavalitsuste poolt ning selle põhiülesandeks on Põlvamaa arengu edendamine ja suunamine, seda nii ettevõtluse ja arendustegevuse, kogukondade ja vabaühenduste, turismi, kultuuri, hariduse, tervisedenduse kui ka mainekujunduse valdkonnas.

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Lisaks viib Põlvamaa Arenduskeskus ellu maakondlikult ja piirkondlikult olulisi arendus- ja elukeskkonna parendamise projekte.

Põlvamaa Arenduskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 140 spetsialisti ja konsultandi (www.arenduskeskused.ee).
 

Nimi Amet Mob E-post
Aarne Leisalu juhataja 504 4102 aarne.leisalu@polvamaa.ee
Kuldar Leis

Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja

504 8123 kuldar.leis@polva.ee 
Aivo Ülper arendusspetsialist 5300 8771 aivo.ylper@polvamaa.ee
Diana Plakso ettevõtluskonsultant 527 5899 diana.plakso@polvamaa.ee
Anette Org projektijuht 5822 9895 anette.org@polvamaa.ee
Kaisa Tammoja mittetulundusühenduste konsultant 510 9433 kaisa.tammoja@polvamaa.ee
Kristi Kahu turismiarendusjuht 5554 3907 kristi.kahu@polvamaa.ee
Asser Jaanimets kultuurispetsialist

5331 0508

asser.jaanimets@polvamaa.ee
Kertu Anni kommunikatsiooni ja hariduskoostöö koordinaator 5887 6870 kertu.anni@polvamaa.ee
Irena Viitamees ennetustöö spetsialist

5568 6111

irena.viitamees@polvamaa.ee
Viive Pilberg raamatupidaja-konsultant 507 1180 viive.pilberg@polvamaa.ee

 

 

« Tagasi

Jaanuaris algab kahepäevane koolitus MTÜde juhtidele

Kahepäevane koolitusprogramm "Spetsialistist juhiks" toimub 25. jaanuaril ja 22. veebruaril algusega kell 9 hotell Pesa seminariruumis. Koolitajaks on Merike Mitt (MTÜ Väärtuskoolitus, Mastery Koolitus OÜ): http://www.mastery.ee/.

I koolituspäev, 25. jaanuar

OMA MEESKONNA JUHTIMINE JA COACHIV JUHTIMISSTIIL

Koolituse teemad:

 • Mis on juhtimine? Juhi põhitegevused. Vabaühenduste tegevuse eripärad, vabatahtlike juhtimine
 • Meeskonna kujundamine. Tulemuslik koostööatmosfäär ja organisatsioonikultuuri arendamine, ühise eesmärgi loomine
 • Juhi kompetentsid ja liidrile vajalikud oskused, planeerimine, tagasisidestamine
 • Inimeste mõtlemise ja käitumise eripäradega arvestamine juhtimises
 • Juhipositsioonile asumisel võimalikud probleemid ja nendega toimetulek
 • Liidrikäitumine
 • Erinevad juhtimisstiilid – millised toimivad millises olukorras ning millised stiilid
 • Coachiv juhtimisstiil, selle kasud ja eripärad
 • GROW mudel ja coaching igapäevatöös

II koolituspäev, 22. veebruar

JUHI SUHTLEMISOSKUSED JA ENESEJUHTIMINE ERINEVATES SUHTLEMISSTIUATSIOONIDES

Koolituse teemad:

 • Heaks suhtlemiseks kasulikud hoiakud ja uskumused, proaktiivne mõtteviis, rollikaitse
 • Suhtlemisbingo
 • Enesejuhtimise alused – kuidas hoida oma tass täis
 • Erinevad suhtlemisstiilid: agressiivne, alistuv, kehtestav
 • Baasilised suhtlemisoskused (T.Gordoni, E.Berne'i järgi) – aktiivne kuulamine, enesekehtestamine, võidan-võidan mõtteviis
 • Kontakti etapid ja mõju
 • Suhtlemistasandid, millist tasandit valida millises situatsioonis
 • Kuidas keeruliste inimtüüpidega toime tulla
 • Kuidas erinevates kriitilistes suhtlusolukordades pingeid maandada ja enesekontrolli säilitada

Koolitus on tasuta, toitlustamine on osaleja kulul. Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koolitusel osalemiseks saada e-kiri kaisa.tammoja@polvamaa.ee


Lisainfo:
Kaisa Tammoja
SA Põlvamaa Arenduskeskus
MTÜde konsultant
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee