Komisjon / nõukogu Esindaja(d)
SA Põlvamaa Arenduskeskus nõukogu Andrus Seeme, Lennart Liba, Enel Liin
MTÜ Euregio Pskov-Livonia Kaido Kõiv, Peeter Sibul
Põlvamaa Tervisenõukogu Riina Sabalisk, Peeter Sibul
Kodukaunistamiskomisjon Riina Sabalisk
Maakondlik Laulupeokomisjon Raul Kudre
Kohaliku Omaalgatuse Programmi
(KOP) maakondlik komisjon
Sirje Tobreluts
Ühistranspordikomisjon Riina Sabalisk
SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu Vello Saar
Räpina Aianduskooli Nõuandev kogu Kaido Palu
MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu Andrus Seeme, Ülo Needo, Lennart Liba
Põlva Talurahvamuuseumi nõukogu Andrus Seeme
KOIT-kava maakondlik hindamiskomisjon Enel Liin
Põlva maakonna avatud noortekeskuste projketikomisjon Enel Liin
Presidendi Ümarlaud Kaido Kõiv
"Põlvamaa Aasta Õpetaja" maakondlik žürii Mikk Järv
POL esindajad EMOL-i volikogus Kaido Kõiv,
asendusliige Raul Kudre
Sirje Tobreluts,
asendusliige Andrus Seeme
Põlvamaa liikluskomisjon Georg Pelisaar, Peeter Sibul