« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus kutsub turismiettevõtteid ja -organisatsioone osalema teenusedisaini koolitusel

Koolituse eesmärk on suunata osalejad analüüsima oma ettevõtte teenuse erinevaid aspekte ja pakkuda vahendeid, mille abil disainida terviklikku, kasutajasõbralikku ja kliendikeskset teenust. Anname nõu, kuidas ületada külastajate ootusi, kuidas pakkuda teenuseid nii, et külastuselamus jääks kauaks meelde ning tekitaks mõjuvat järelkaja, luues ettevõttest nii oma töötajate kui ka laiema üldsuse jaoks positiivse kuvandi.

Koolituse taustaks on teenusedisaini ehk kliendikogemuse disaini metoodika, mille oluliseks põhimõtteks on teenuste ja toodete arendamisel lähtumine inimeste reaalsetest vajadustest ja motivatsioonist.

Koolituse täpsem sisu:

  • kasulikud ja praktilised näpunäited, kuidas konkurentidest eristuda;
  • kuidas saab pakutavaid teenuseid visualiseerida ja näidata, et ettevõte on külalislahke ja kliendikeskne;
  • kuidas suurendada korduvkülastajate osakaalu;
  • kuidas siduda üksikud detailid tervikuks ning disainida kogu klienditeekonda ja ümbritsevat keskkonda arvestav terviklik teenus;
  • kliendisuhete põhitõed.

Koolituse läbiviija on Ülle Puustusmaa - BDA Consultingu partner ja vanemkonsultant, turismi- ja  teenusedisaini ekspert ning koolitaja. Ülle valdkondlik ekspertiis on tugevaim turismi, teenusedisaini ja regionaalse arengu, hariduse ning kohaturunduse valdkonnas. Olles töötanud nii era- kui avalikus sektoris, omades kogemusi projektide, arengukavade ja strateegiate koostajana, hindajana ning elluviijana oskab Ülle asju näha erinevatest rakurssidest ning arvestada arendaja, teenuse pakkuja ja ka sihtgruppide huvidega. Ülle kokkupuude turismivaldkonnaga on juba paarikümne aasta pikkune ja see valdkond pakub talle huvi tänini.

Koolitus toimub kahel päeval nädalase vahega. Nii saavad osalejad paremini oma tööd korraldada ja kahe koolituspäeva vahel oma ettevõtte näitel koolituse teemasid analüüsida. Ühe koolituspäeva auditoorne maht on 7 ak/h. Täiendavalt lisandub kodutöö.

Koolituspäevad toimuvad:

13. aprillil kell 9.30-15.45 Mooste Linakojas
21. aprillil kell 9.30-15.45 Mooste Viinavabrikus

Koolitusel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid: diskussiooni, praktilisi ülesandeid ja teenusedisaini tööriistade toel läbi viidavaid harjutusi, mis toetavad käsitletavate teemade mõistmist ja võimaldavad osalejatel oma ettevõttes/organisatsioonis neid hiljem teenusedisainis ning turunduses rakendada.

Teenusedisaini koolitus, koolitusmaterjalid, lõunasöögid ja kohvipausid koolituspäevadel on koolitatavatele tasuta. Osalejate transpordikulusid ei kaeta.

Koolitusel osalemiseks tuleb soovijatel ennast hiljemalt 10. aprilliks (k.a) registreerida ning saata motivatsioonikiri (max üks A4-leht) e-postil kristi.kahu@polvamaa.ee Koolitusgrupi suurus on piiratud! Koolituse sisuline ülesehitus eeldab, et samad õppijaid osalevad mõlemal päeval.

Teenusedisaini koolitust Põlvamaa turismisektorile rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks".


Lisainfo:
Kristi Kahu
Turismiarendusjuht
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5554 3907
E-post: kristi.kahu@polvamaa.ee