« Tagasi

Ettevõtjatel on võimalus külastada maakondlike arenduskeskuste toel 10 erinevat välismessi

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse osalema ettevõtjaid erinevatelt elualadelt. Messikülastuste eesmärk on aidata ettevõtjatel koguda inspiratsiooni uute toodete ja teenuste välja arendamiseks. Lisaks võivad tekkida uued võimalused toodangu ekspordiks.

Messikülastuse käigus saavad ettevõtjad ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused võivad anda motivatsiooni tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Maakondlike arenduskeskuste messikülastuste korraldamise eesmärgiks on innustada osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks, samuti luuakse messikülastustega eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtjate seas.

"Kümme messi, mille külastamist maakondlikud arenduskeskused korraldavad, on valitud võimalikult erinevatest tegevusvaldkondadest. Nii leiavad omale sobiva messi puidu-, plasti- ja ehitusettevõtjad, merenduse ja laevaehitusega tegelejad, samuti transpordi ja logistika ning toidu- ja turismiettevõtjad. Messikülastustest oodatakse osa võtma ettevõtjaid üle kogu Eesti ning Põlvamaa ettevõtjatel tasub kindlasti registreerida esimesel võimalusel, sest kohtade arv on piiratud," rõhutas Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Hegri Narusk.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Osalejal endal tuleb tasuda külastusega seotud kuludest pool, teise poole kuludest rahastab EASi vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fond.

Messikülastustele saab kandideerida veebruari kuu jooksul. Täpsem info messide ja kandideerimistingimuste kohta on avaldatud maakondlike arenduskeskuste kodulehel: http://www.arenduskeskused.ee/et/messi-kulastused

Tänavune eelarve maht võimaldab korraldada kümme mesikülastust, kokku ca 150-le ettevõtjale. Messiprojekti edukuse korral plaanivad maakondlikud arenduskeskused tuleval aastal külastatavate messide nimistut oluliselt laiendada.Lisainfo:
Hegri Narusk
Juhataja
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 512 9072
E-post: hegri.narusk@polvamaa.ee