Nõustamisteenused vabaühendustele, sihtasutustele ja seltsidele:

  • ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine ning tegevuse lõpetamine;
  • info jagamine toetusvõimaluste kohta, maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta ja eraturu konsultantide teenuste kohta;
  • organisatsiooni arengukava, strateegia ja tegevuskava koostamine;
  • rahastusvõimaluste leidmine;
  • projektitaotluste koostamise ja aruandluse nõustamine;
  • projektiideede analüüs;
  • projekti juhtimine ja elluviimine;
  • raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine;
  • seadustega seonduvad küsimused.