Johannes Käisi preemia

Johannes Käisi Selts ootab kandidaate Johannes Käisi Seltsi preemia laureaadi tiitlile!

Preemia määratakse Johannes Käisi Seltsi ja Peri Põllumajanduslik OÜ poolt ühele pedagoogile Põlva maakonnast ja ühele pedagoogile Eesti Vabariigist. Reeglina määratakse Johannes Käisi nimeline preemia koolis või haridusorganeis töötavale pedagoogile, kes

  • väärib tunnustust oma praktilise tegevusega,
  • on silma paistnud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste tutvustamisega ning
  • on ühiskondlikult aktiivne.

Johannes Käisi preemia laureaadi kandidaadi nimi ja tema tegevuse kirjeldus saadetakse 28. oktoobriks 2014 e-posti aadressile Aina.Alunurm@gmail.com e-kirja manustena.

Käisi preemia kirjeldus seltsi kodulehel