HARIDUSKOMISJONI KOOSSEIS:

Georg Pelisaar - POL, Põlva vallavanem, komisjoni esimees
Lennart Liba - POL, Vastse-Kuuste vallavanem
Igor Taro - Põlva Maavalitsus, maavanem
Rein Zaitsev - põhikoolid ja gümnaasiumid, Värska Gümnaasiumi direktor
Kalle Toom - kõrg-kutsekooli esindaja, Räpina Aianduskooli direktor
Eda Tarend - õpetajad/õppealajuhatajad, Kanepi Gümnaasiumi õppealajuhataja
Ene Tigas - koolieelsed lasteasutused, Põlva lasteaed Lepatriinu
Rein Raadla - vallavolikogud, Veriora valla volikogu esimees
Marika Veiko - ainesektsioonid, Põlva Gümnaasium
Marika Ääremaa - huvijuhid, Räpina ÜG huvijuht
Tarmo Rämson - koolide hoolekogud, Räpina ÜG hoolekogu esimees
Mirjam Juhandi - õpilasesindused, Põlva Gümnaasium
Maive Torop - tugistruktuurid, Põlvamaa Rajaleidja keskus
 

HARIDUSKOMISJONI PROTOKOLLID:

Protokoll nr 20 (19.10.16)

19.10.16 ettekanne: hariduse/koolide hetkeseis/statistika maakonnas

Protokoll nr 19 (09.03.16)

Protokoll nr 18 (20.10.15)

Protokoll nr 17 (21.04.15)