« Tagasi

Põlvamaal toimus ohutuslaager

Maikuu lõpupoole toimus Põlva Kooli juures (Lina tn) Põlvamaa ohutuslaager „Kaitse end ja aita teist" (KEAT), millest võttis osa ligi 110 õpilast. Laagrile eelnes veebruarist kuni maini ohutusteemasid käsitlev programm koolides. KEAT programmiga soovitakse anda noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi ning näidata, kuidas rakendada neid läbi praktiliste tegevuste.

Sellel aastal osales programmis 11 kooli, kes kõik võtsid osa ka programmi lõpuüritusest. Koolis valiti programmi lõpetavasse laagrisse kuuendate klasside õpilaste seast välja kaheksa noort.

Laagripäev algas traditsioonilise tervitusega. Programmi projektijuht Merili Liivoja tutvustas laagri korralduslikku poolt ja päevakava. Rotatsiooni käigus läbisid koolide õpilaste meeskonnad erinevate organisatsioonide tegevuspunkte. Süvahavva Loodustalu perenaise Reet Pettai juhendamisel käisid õpetajad metsas matkal ning vaatlesid erinevaid taimi. 

Õpilased said koolitustel õpitut laagris kinnistada, teematubadega olid esindatud Päästeamet, Demineerimiskeskus, Kaitseliit, Maanteeamet, Keskkonnainspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet, raudteeohutuse ühendus OLE, Elektrilevi, Häirekeskus ning Eesti Punase Risti Põlvamaa Selts.

Töötubades õppisid lapsed tegutsema teadvuseta kannatanuga; metsas käepäraste vahenditega tuld tegema; rattaga takistusrada läbima; pannil põlema läinud rasva kustutama, sorteerima ohtlike ja tavalisi jäätmeid jne.

Päeva lõpus toimus lustlik veeolümpia, kus pandi proovile meeskonnatöö, kiirus ja osavus.

Põlvamaal toimus sel aastal üheksas KEAT laager.
 

Lisainfo:
Merili Liivoja
juhtivspetsialist
Lõuna Pääastekeskuse ennetusbüroo
E-post: merili.liivoja@rescue.ee