« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus võtab tööle projektijuhi

SA Põlvamaa Arenduskeskus otsib oma kollektiivi Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE) projektijuhti. 

Tööülesanded vastavalt PATEE projekti kavale:

 • Põlvamaa tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse arendamine sh
  - alustavate ja tegutsevate ettevõtete (eelkõige rohe- ja loomemajanduse ning puidusektori) arengule ning lisandväärtuse, uute töökohtade loomisele ja säilitamisele kaasa aitamine;
  - ettevõtete koostöö soodustamine, tootearenduse, turustuse ja müügi teadmussiire ning parimate praktikate tutvustamine;
  - ettevõtjate tunnustamise korraldus, väikeettevõtete (eelkõige rohemajandus) tootearenduse ja müügi koolituste ning ümarlaudade, maine- ja ühisturunduse ürituste, maakondlike messide turunduse, õppereiside ja meediakajastuse jms korraldus;
  - ettevõtjate koostöövõrgustike (sh „Põlvamaa Rohelisem Märk") arendamine.
   
 • Noorte ettevõtlikkuse arendamine sh
  - noorte paremale toimetulekule, ettevõtlikkusele ja tööturul paremale konkurentsivõimele kaasa aitamine;
  - Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" rakendamine maakonnas ja noorte ideekonkursi „Välgatus" korraldamine;
  - jätkutaotluse koostamine.
   
 • Projektitegevuste järelevalve ja aruandlus

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrg- või keskeriharidus;
 • projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise oskus;
 • ettevõtlus- ja haridusvaldkonna tundmine;
 • oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
 • proaktiivsus ning tulemustele orienteeritud mõttelaad;
 • oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena.

Kasuks tuleb:

 • Põlvamaa ettevõtlus- ja haridussektori tundmine;
 • eelnev projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus;
 • eelnev ettevõtlus- ja noorsootöö kogemus;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • motiveerivat töötasu.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Tööaeg: täistööaeg, tähtajaline kuni 31.12.2019

Kandidaatidel palume hiljemalt 22. aprilliks 2018 esitada elulookirjeldus koos palgasooviga e-posti aadressil aarne.leisalu@polvamaa.ee.


Lisainfo:
Aarne Leisalu
Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja
Tel: 504 4102