« Tagasi

Projektikonkurss "Õnnetuste ennetamine 2018"

Päästeameti mittetulundusühendustele suunatud projektikonkursi "Õnnetuste ennetamine 2018" eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel - märgates, hoolides ja aidates!

Päästeamet toetab:

  • kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi, mis vähendavad ning hoiavad ära tule- ja veeõnnetusi;
  • projekte, mis aitavad lahendada manustatud failis "Toetuse taotlemise tingimused" nimetatud probleeme.

Lähem info: https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/

Konkursil osalemiseks tuleb taotlus koos lisadega saata 1. detsembriks 2017.a kella 16.00-ks elektroonselt e-posti aadressile: rescue@rescue.ee, (e-mailile märge "Projektikonkurss").

Projekti tegevused tuleb kooskõlastada vastava Päästeameti projektikonkursi koordinaatoriga, kelleks Lõuna Päästekeskuses (Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa) on Riivo Mölter, tel. 5347 9787, e-post: riivo.molter@rescue.ee.