« Tagasi

Põlvamaa klassiõpetajad külastasid kolleege Haapsalus

Koolivaheajal, 26. oktoobril toimus klassiõpetajate õppereis Läänemaale, Haapsallu. Õppepäev algas väikeses ja armsas Haapsalu Linna Algkoolis (HLA), kus vaatamata kitsastele oludele (majas on vaid 18 klassiruumi, üks neist koguni lavaaluses ruumis) õpib üle 300 õpilase. Klassiruumid on sisustatud lastepäraselt, kõikides ruumides "seinad räägivad" ehk jagavad infot, õpetavad, abistavad.

Koolis on toimiv ning mitmekesine toetussüsteem HEV-õpilastele. Tavaklasside kõrval on avatud õpiraskustega laste klassid. 1. ja 2. klassis on tundides alati abiõpetaja, vajadusel ka õpiabiõpetaja. Õpiabitunnid toimuvad õppetundidega paralleelselt, et mitte suurendada õpilaste tunnikoormust.

Kooli tugimeeskond (logopeed, õpiabiõpetaja, sotsiaalpedagoog, HEV-koordinaator, õppealajuhataja ja direktor) teeb tihedat koostööd iga juhtumi korral. Juhtkonnal on kindel siht, et õpetaja ei tohiks kunagi oma murega üksi jääda. Lisaks muudele meetmetele toetab kool kõigi õpetajate osalemist eripedagoogika kursustel.

HLA-l on väga tegus hoolekogu. Hoolekogu on kaasatud igapäevasesse kooliellu, hoolekogu liikmed osalevad või korraldavad õpilasüritusi. Lapsevanemad remondivad igale uuele klassile klassiruumi ja osalevad keskuste päevadel.

HLA on innustunud eestvedamise, ühtehoidva õpetajaskonna ja õnnelike õpilastega kool, kus märgatakse ja tunnustatakse kõiki. Koolis rakendatakse edukalt kujundava hindamise põhimõtteid.
Meie maakonna õpetajad said kohtumiselt HLA direktori ja õppealajuhatajaga palju häid ideid ning positiivse emotsiooni, ajanappuse tõttu jäi palju küsimusi veel esitamata ja vastamatagi. 

Pärastlõunal külastati Ilon Wiklandi galeriid ja muuseumi -  Iloni Imedemaad. Vaadatud filmist sai ülevaate Iloni eluloost ja rännakutest. Galeriis sai tutvuda ka kunstniku vähem tuntud loominguga. Kohapeal oli eksponeeritud üle 80 Iloni raamatuillustratsiooni originaali, mille autor Eesti riigile kinkis. Väga hubase maja ülemisele korrusele on rajatud temaatiline mängumaa, kus lapsed saavad osaleda õpitubades, meisterdada, veeta koos vanematega vaba aega või pidada sünnipäevi. Näha saab Ilon Wiklandi enda kujundatud ja sisustatud  Karlssoni katusekambrit.

Veel enne pikka tagasisõitu tutvustasid Haapsalu Käsitööseltsi liikmed Pitsikeskuses huvilistele Haapsalu salli pitsimustreid ja kudumistehnikat, külastada sai pitsimuuseumi ning osta käsitööd ning vahendeid. Üllatav oli tõdeda, et kõik Haapsalu linna 8. klasside tüdrukud läbivad käsitöö tundide raames Haapsalu salli kudumise kursuse.

Varajasest väljasõidust ja tundidepikkusest ilmatrotsivast bussisõidust hoolimata oli väga tegus ning meeldiv päev. Õppereis sai teoks tänu Põlvamaa Omavalitsuste Liidu toetusele ning meeldivale koostööle bussifirmaga Tuuliku Reisid.


Artikkel: klassiõpetajate ainesektsioon