« Tagasi

Rahvaküsitluse läbiviimine Setomaa omavalitsustes

12.-13. juulil 2017 toimub rahvaküsitlus Mikitamäe ja Värska valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas.

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?" vastusevariantidega „Põlva maakonda" ja „Võru maakonda".

Küsitlusest on õigus osa võtta kohaliku omavalitsuse vähemalt 16-aastasel elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Värska või Mikitamäe vallas.

Elektrooniliselt saab hääletada Põlva maavalitsuse, Mikitamäe ja Värska vallavalitsuse veebilehe kaudu ning veebikeskkonnas VOLIS aadressil www.volis.ee  kolmapäeval, 12. juulil 2017  kell 8-20.

Küsitluspunktid asuvad Mikitamäe Vallavalitsuses, aadressil Mäe tänav 27 ja Värska Vallavalitsuses, aadressil Pikk 12 ning on avatud neljapäeval, 13. juulil 2017 kell 10-20.


Lisainfo:
Kristina Aabrams
maasekretär
Põlva Maavalitsus
Tel: 799 8901
E-post: kristina.aabrams@polva.maavalitsus.ee