« Tagasi

Ideekonkursi „Vastse-Kuuste Jäätmejaama kinnistu osa kasutuselevõtmine“ väljakuulutamine

Vastse-Kuuste Vallavolikogu volitas 25.05.2015 otsuse nr 21 alusel vallavalitsust läbi viima alla lihthanke piirmäära jäävat avalikku ideekonkurssi eesmärgiga saada Vastse-Kuuste alevikus asuva Jäätmejaama kinnistu (kat. tunnus 87201:001:0197) seni kasutuseta seisvale osale (suurus ca 2571,33 m2) ideekavand, mis arvestaks kogukonna soove ja huvisid parimal moel. Eelistatud on ettevõtlusega seotud projektid.

Jäätmejaama kinnistu osa asukohaplaaniga ning konkursi tingimustega on võimalik tutvuda valla veebilehel.


Lisainfo:
Lennart Liba
Vastse-Kuuste vallavanem
Tel: 516 5863
E-post: lennart@vkuuste.ee