« Tagasi

Selgusid kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru tulemused

Põlva maavanema Igor Taro 15. mai korraldusega rahastatakse Põlva maakonnale 2017. aastaks eraldatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) vahenditest kevadvoorus kokku 18 projekti kahest meetmest kogumahus 25 822,35 eurot.

Kokku esitati kevadvooru 23 taotlust, millest kõik läksid ka hindamisele. 17 taotlust esitati meetmesse üks ja 6 taotlust meetmesse kaks.

Meede 1 „Kogukonna areng" toetatud projektid

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetus (euro)

1

MTÜ Emili Elu

„Põlva valla kogukonnale autismialane koolitus"

719,00

2

MTÜ Leevakk

150 aastat hariduselu Leevakul – mälestused ja meenutused kooliajast sõnas ja pildis

1 761,40

3

Pahtpää Külaselts MTÜ

Pahtpää 435. aastapäev

1 744,40

4

MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi Kolmapäev

Kogemusõpe alternatiivsetest tarbetaimedest ja nende kasvatamisest

1 984,00

5

MTÜ Rosma Haridusselts

Kooli ja lasteaia kalendri väljaandmine

1154

6

MTÜ Liikumine Põlvamaa Kodukant

Põlvamaa külaelu edendamine:  Maapäev, seminarid, ümarlaud

1 701,30

7

MTÜ Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts

Mälestusraamatu "PÕLVA EILE" trükkimine

1 377,00

8

MTÜ Taevaskoja

Taevaskoja Avatud tulekoja aktiivse kasutusperioodi kahekordistamine

1 336,00

9

MTÜ Alle-Saija Teatritalu

Kanepi Teatrisuvi 2017 Alle-Saija Teatritalus

2 000,00

10

MTÜ Võhanduveere

Kodukandipäev Terve Leevi

1 901,05

11

Kooraste Küla Selts MTÜ

Kooraste küla rahvapäev

2 000,00

12

MTÜ Kodukant Lootvina

Lootvina Ukulele Suvekool 2017

1 965,00

13

MTÜ Orava Kultuur

Orava valla külade päev

864,00

14

MTÜ Natura Nudus

Õppepäev Ihamaru Meemaja väliklassis

495,00

15

MTÜ Eoste - Valgesoo

Eostes ja Valgesoos on koos vanad ja noored!

1 721,02

 

Kokku

 

22723,17


Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine" toetatud projektid

 

Jrk nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetus (euro)

1

MTÜ Leevakk

Leevaku külaplatsil lava taastamine

941,58

2

MTÜ Rosma Haridusselts

Beebiringi läbiviimise vahendid

529,00

3

MTÜ Saverna Kes Kus

Saverna terviseraja arendamine – õpperaja rajamine ja välikäimla soetus

1 628,60

 

Kokku

 

3099,18

 

KOP-i programmi rahastab Rahandusministeerium läbi Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali ja eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

 

Sügisvooru tähtaeg on 02.10.2017. 


Allikas: Põlva Maavalitsus