« Tagasi

Tilsi staadionile otsitakse tegevjuhti

SA Tilsi Staadion kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale, mille põhieesmärgiks on tagada staadionikompleksi tulemuslik tegevus spordi- ja vabaajaveetmise paigana.

Töö kirjeldus:
• staadioni efektiivne ja majanduslik juhtimine;
• staadionikompleksi arengu- ja tegevuskava väljatöötamine;
• projektide kirjutamine ja elluviimine;
• kompleksi broneeringute ja kasutamise korraldamine, teenindamine ja haldamine;
• suhtlemine erinevate huvigruppidega;
• hoonete, rajatiste, inventari ning territooriumi efektiivne kasutus ning majandamine;
• kogu staadioni töö koordineerimine ja planeerimine;
• aastaringselt mitmekülgsete ürituste koordineerimine ja sportimisvõimaluste loomine;
• asutuse dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamise korraldamine;
• täpsemad ametiülesanded määrtakse ametijuhendiga.

Nõudmised kandidaadile:
• eelistatult kõrgharidus;
• eelnev juhtimisalane  töökogemus;
• eesti, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus nii kõnes kui kirjas;
• tehnika- ja majandusalane kompetents;
• väga hea arvutikasutamise oskus;
• koostöövõimelisus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime;
• iseseisvus, täpsus, kohusetundlikus;
• B-kategooria juhilubade olemasolu;

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus või tegutsemine spordivaldkonnas;
• projektikirjutamise oskus.

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg 30. märts 2017.

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri hiljemalt 30.03.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile tilsi.staadion@laheda.ee või paberkandjal allkirjastatuna Laheda Vallavalitsusele aadressil Külakeskuse, Tilsi küla, Laheda vald, Põlva maakond.


Lisainfo:
Sirje Tobreluts
Laheda vallavanem
Tel: 505 0993
E-post: sirje@laheda.ee