« Tagasi

Kagu-Eesti ettevõtjad kohtusid lahinguväljal

16. veebruaril startis Tartu Teaduspargi SPARK Demokeskuses esmakordselt Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate kogemusklubi, mille eesmärk on pakkuda kokkusaamise võimalust tegevettevõtjatele, et läbi suhtluse ja kogemuste vahetamise julgustada neid oma ettevõttes uusi samme tegema. Kokkusaamiste sari avati ärilahingu ehk mängulise koolitusega.

35 esimesele ühisele kohtumisele jõudnud ettevõtjat jagati meeskondadesse ja lahing võis alata. Meeskonnad alustasid ühesuguste lähtetingimustega, kuid edasine sõltus ainult meeskonna võimekusest. Muu hulgas tuli mõelda, kuidas ebakindlas olukorras tulla turule innovaatilise tootega? Mis peaks olema sellise toote hind? Kuidas oma tootele võimalikult palju kliente leida? Kuidas koguda turuinfot, et teha olulisi strateegilisi otsuseid? Kuidas kasutada vähest aega võimalikult efektiivselt? Võitis see, kellel oli lahingu lõppedes kõige rohkem raha.

Peale ärilahingut analüüsiti mängu tulemusi ja võrreldi neid reaalse eluga. Lisaks õpetlikule koolitusmängule paelus ettevõtjaid demokeskus ise, kus mitmetel avanes esimest korda võimalus näha, kuidas eksponeeritakse Lõuna-Eesti ettevõtluskkeskkonda ja ettevõtjaid.

„Esialgu plaanisime kgemusklubi korraldajatega, et osaleda võiks vähemalt 10 ettevõtet. Kuid selle klubi idee oli ettevõtjate poolt välja pakutud ja tundub, et seda tõesti väga oodati, kuna 10 asemel on meil kolme maakonna peale kokku registreerunud 45 ettevõtet. Esimesel kohtumisel oli neist kohal 35, kes kõik olid tänulikud põnevalt organiseeritud suhtlemisvõimaluse ja argirutiinist väljumise võimaluse eest," võttis kogemusklubi alguse kokku Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Diana Plakso.

2017. aasta jooksul on kogemusklubil plaanis koguneda veel viiel korral. Erinevate kohtumiste käigus käsitletakse täpsemalt tootearenduse, veebi- ja neuroturunduse ning finantsanalüüsi teemasid. Kogemusklubi on planeeritud lõpetada õppereisiga ja esimesel kohtumisel tekkis juba ka esmane visioon, et see võiks toimuda naaberriiki Lätti, et kohtuda sealsete väikeettevõtjatega.

Kogemusklubi pakub võimalust suhelda ettevõtjate, koolitajate ja praktikutega, saada uusi teadmisi, häid nõuandeid ning jagada vastastikuseid kogemusi. See on hea võimalus uute kontaktide  saamiseks, laiendada ning arendada suhtevõrgustikku. Erinevalt mentorklubist, mis on suhtlusplatvormiks alustavatele ettevõtjatele ja mentoritele, on kogemusklubi kohtumisvorm juba tegutsevatele ettevõtjatele, kes samuti vajavad võimalust aeg-ajalt teiste ettevõtjatega suhelda, et leida uusi väljundeid oma tegevusele.

Kogemusklubi läbiviimist toetab Euroopa Liit Regionaalarengu Fondi meetmest „Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes".


Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938 / 527 5899
E-post: diana.plakso@polvamaa.ee