« Tagasi

Konkurss Mooste Põhikooli direktori leidmiseks

Mooste Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kooliperre teotahtelist ja koostööle orienteeritud Mooste Põhikooli direktorit. 

Tööülesanded: direktori ülesandeks on tagada kooli tulemuslik töö ja juhtida selle tegevust koostöös vallavalitsuse,  õppenõukogu  ja hoolekoguga.

Nõudmised kandidaadile:  

  • vastavus Haridusministri 29.08.2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" §-s 2 toodud nõuetele;
  • arvuti  kasutamise oskus;
  • pingetaluvus, organiseerimisvõime, vastutustunne;
  • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, loovus, korrektsus.

Kasuks tuleb:             

  • haridusasutuse juhtimiskogemuse olemasolu;
  • juhilubade olemasolu.

Tööle asumise aeg: soovitavalt 21. märts 2017

Kandideerimise kirjalik avaldus, elulookirjeldus, haridust ja ametikohale vastavust tõendavate dokumentide koopiad, eesmärgid töötades direktorina ning kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid saata aadressil Säässaare küla Mooste vald 64612 Põlva maakond või vald@mooste.ee.

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg: 01.03.2017.


Lisainfo:
Ülo Needo
Mooste vallavanem
Tel: 510 3720
E-post: vald@mooste.ee