« Tagasi

Põlvas toimub rahvusvaheline käsitöö ja kultuuri päev

14. veebruaril Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimuv rahvusvaheline käsitöö ja kultuuri päev "Sõbralikult koos" pakub päeva jooksul võimaluse tutvuda Eesti, Vene ja Läti käsitöömeistrite ning tantsu- ja laulukollektiivide loominguga. Lisaks toimuvad teemakohased seminarid ja töötoad, mille peamiseks eesmärgiks on edendada regioonidevahelist koostööd.

Päev saab alguse kell 10 käsitööettevõtlusele keskenduva seminariga, mida viivad läbi mikroettevõtja ja Leisi käsitöökoja omanik Maire Forsel ning MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevjuht Ingrit Kala. Pärast lõunat toimub OÜ Teraviku moderaatorite Meel Valki ja Kaarel Vaidla juhtimisel töötuba piirkondade kultuuritöötajatele.

Lisaks on pärast lõunat kõigile külastajatele avatud mitmed Põlva-, Valga- ja Võrumaa, Põhja-Läti ja Pihkva käsitöömeistrite töötoad, kus on võimalik omandada nii uusi oskusi kui saada ideid tulevikuks. Huvilistel on võimalik õpetatavaid töövõtteid ise järele proovida või soetada vastavad käsitööesemed.

Päeva lõpetab kell 18 algav kontsert, kus lisaks Põlva-, Valga-, Võrumaa kollektiivididele astuvad üles külalised Põhja-Lätist ning Pihkvast.

Sündmuse ühe korraldaja, Põlva maavalitsuse regionaalhalduse nõuniku Rutt Riitsaare sõnul on ürituse eesmärgiks arendada Euroopa Liidu piirialade Eesti ja Läti ning Venemaa vahelisi koostööalaseid suhteid kultuuri ja käsitöö valdkonnas. "Pakume Põlva-, Võru- ja Valgamaa käsitööseltsidele võimaluse leida kontakte Põhja-Lätist ja Pihkva regioonist, et naabrite vahelist ühistegevust hoogustada. Samuti aitab päev kaasa Kagu-Eesti kultuurikollektiividel piiriüleseid suhteid luua, mis pikas perspektiivis võiks päädida ühise tegevuskava koostamisega järgnevateks aastateks."

Seminaridel osalemiseks tuleb registreerida aadressil kati.taal@rahvakultuur.ee hiljemalt 10. veebruariks ( osalejate arv on piiratud). Seminarid ja kontsert on kõigile tasuta.

Koostööpäeva korraldavad MTÜ Euregio Pskov-Livonia, Põlva Maavalitsus ja Rahvakultuuri Keskus ning seda toetavad lisaks eelmainitutele Kultuurkapital, Europe Direct Põlvamaa teabekeskus, Eesti Rahvakultuuri Sihtkapital, Eesti Käsitöö Liit.


Lisainfo:
Rutt Riitsaar
Regionaalhalduse nõunik
Põlva Maavalitsus
Tel: 527 1906
E-post: rutt.riitsaar@polva.maavalitsus.ee