Ühistransport

Vastavalt Ühistranspordiseadusele korraldab reisijate vedu maakonnaliinidel Põlva Maavalitsus ja kaugliinidel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.