Põlvamaa rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tegevussuunad 2018


HEAOLU TOETAVATE TEGEVUSTE TAOTLUSVOOR

Põlvamaa Arenduskeskus SA kuulutab välja maakondliku rahvatervise ja turvalisuse tegevuskava elluviimise raames projektide taotlusvooru "Heaolu toetavate tegevuste taotlusvoor Põlvamaal."

Kevadine taotlusvoor on avatud 4. mai - 5. juuni 2018.

Taotlusvooru eesmärk on toetada tervise edenduslikke tegevusi ja Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 alaeesmärke Põlvamaal, mis on suunatud elanikkonna kehalise aktiivsuse kasvu, tasakaalustatuma toitumise ja riskikäitumise vähenemisele, sotsiaalse sidususe suurenemisele ja tervisliku ebavõrduse vähenemisele.

Taotlema on kutsutud avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja kohalikud omavalitsused ning nende allasutused.

Projekti toetussumma: 500-1000 eurot
Projekti periood: 06.06.2018 - 31.12.2018

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuni 2018 kell 24.00. Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil heaolu@polvamaa.ee

Lisa 1: taotlemise juhend
Lisa 2: taotlusvorm


Lisainfo:
Irena Viitamees
ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee


Saamaks tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna uudiseid ja infot liitu listiga ennetus@polvamaa.ee! Avalda soovi e-postil: polvamaa@polvamaa.ee.