ARENDUSKOMISJONI KOOSSEIS:

Kuldar Leis - ettevõtjate esindaja, komisjoni esimees
Andrus Seeme - Põlvamaa Partnerluskogu, Kõlleste vallavanem
Kaido Palu - POL, Räpina vallavanem
Kertu Anni - POL, koordinaator
Hegri Narusk - SA Põlvamaa Arenduskeskus, juhataja
Rutt Riitsaar - Põlva Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Urmas Klaas - endiste maavanemate esindaja
Meelis Mälberg - Kagu-Eesti saadikurühma esindaja
Kaidi-Mari Liping - MTÜ Piiriveere Liider, tegevjuht
Kaisa Tammoja - vabaühendused, SA PAK MTÜde konsultant
 

ARENDUSKOMISJONI PROTOKOLLID:

Protokoll nr 14 (15.12.15)

Protokoll nr 13 (10.11.14)

Protokoll nr 12 (10.10.14)

Protokoll nr 11 (04.03.14)

Protokoll nr 10 (05.02.14)